Sadarbojoties Latvijas un rietumu augstākās izglītības iestādēm top jauna studiju programma

17.10.2012

Tempus ir Eiropas Savienības programma, kura atbalsta augstākās izglītības modernizēšanu Austrumeiropā, Centrālajā Āzijā, Rietumbalkānos un Krievijā. Konkrētais projekts, kur iesaistīta arī Latvijas Universitāte, tiek īstenots kopā ar Krievijas Federācijas augstskolām. Projektā ir astoņi mērķtiecīgi izvēlēti partneri, četri no tiem jau ir sadarbojušies trīs citos iepriekš realizētos Tempus projektos.

Lasīt vairāk »

Izveido vienotus biomedicīnas inženierijas studiju standartus

05.03.2012

Rīgas Tehniskā universitātes Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts kopā ar divdesmit diviem partneriem no Eiropas Savienības un partnervalstīm īstenoja „Tempus” projektu „Curricula Reformation and Harmonisation in the field of Biomedical Engineering” („Studiju satura reformēšana un harmonizēšana biomedicīnas inženierijas jomā”).

Lasīt vairāk »