Atbalsts izglītībā un praktiskā apmācībā iesaistītām Eiropas līmeņa asociācijām

3.pamataktivitāte. Atbalsts izglītībā un praktiskā apmācībā iesaistītām Eiropas līmeņa asociācijām

Žana Monē programma atbalsta arī asociācijas, kas ir aktīvas Eiropas līmenī izglītībā un apmācībā.
Eiropas līmeņa asociācijām jābūt izveidotām no nacionālām, reģionālām vai vietējām/ lokālām asociācijām no vismaz 12 dalībvalstīm. Indivīdi, uzņēmēji vai dalībvalstu augstskolas netiek uzskatītas par asociācijām.

Plašāka informācija pieejama:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_key_activity_3_en.php