Pasaules Bankas pētījums jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanai

Pētījuma īstenotāji Pasaules Bankas (PB) Latvijas augstākās izglītības finansēšanas komanda.

2013. gada 2. decembrī Pasaules Bankas reģionālais vadītājs Baltijas valstīs un Polijā Ksavjers Deviktors, IZM valsts sekretāres vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa un Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās parakstīja trīspusēju līgumu par pētījuma veikšanu, kura gaitā tiks izvērtēta starptautiskajā vidē izmantotu augstākās izglītības finansēšanas modeļu piemērotība Latvijai un sniegtas rekomendācijas valsts rīcībpolitikas izstrādei jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanai.

Līguma kopējā summa par pētījuma veikšanu ir 282 000 ASV dolāru (aptuveni 202 000 EUR). Paredzēts, ka PB sagatavos pētījumu līdz septembrim, savukārt ministrija koncepcijas projektu jauna finansēšanas modeļa ieviešanai Ministru kabinetā iesniegs līdz 2014. gada 31. decembrim.

Pētījumā jāzstrādā piedāvājumu augstākās izglītības finansēšanai vidējā termiņā (5 – 7 gadi), kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • veicina augstākās izglītības kvalitāti un efektivitāti;
 • veicina augstākās izglītības pieejamību un taisnīgumu;
 • ņem vērā budžeta ierobežojumus un sekmē stratēģisku resursu apvienošanu un augstākās izglītības tīkla konsolidāciju;
 • stiprina augstākās izglītības saikni ar darba tirgu un veicina absolventu iekļaušanos darba tirgū;
 • sniedz alternatīvas pašreizējai pieejai „budžeta vietām”;
 • veicina zinātnisko pētījumu veiktspēju un starptautisko konkurētspēju.


Pētījuma īstenošanas laiks

2013. gada decembris - 2014. gada septembris

Pētījuma struktūra

Pētījumu veidos trīs pārskati jeb ziņojumi, kas:

 1. izgaismo Latvijas finansēšanas sistēmas stiprās un vājās puses no Eiropas attīstības viedokļa, salīdzinot ar labu finansēšanas modeļu vispārīgajiem kritērijiem lv_hef_output_1_final_18mar14.pdf?d=files/news/24067/lv_hef_output_1_final_18mar14.pdf EN; kopsavilkuma_tulkojums.doc?d=files/news/24067/kopsavilkuma_tulkojums.doc LV
 2. raksturo pašreizējā Latvijas augstākās izglītības finansēšanas mehānisma atbilstību skaidri paustajām valdības stratēģiskajām prioritātēm lv_r2_strategic_fit_18april_vfinal.pdf?d=files/news/24067/lv_r2_strategic_fit_18april_vfinal.pdf EN;
 3. sniedz priekšlikumus nākotnes augstākās izglītības finansēšanas modelim Latvijā starpzinojums_en.pdf?d=files/news/24067/starpzinojums_en.pdf EN.

Piesaistītie eksperti:

 • Dr. Nina Arnhold, Pasaules bankas Vecākā izglītības speciāliste, projekta darba grupas vadītāja;
 • Prof. Dr. Frank Ziegele, Vācijas Augstākās izglītības centra direktors, Pasaules bankas finanšu eksperts;
 • Prof. Dr. Hans Vossensteyn, Nīderlandes Augstākās izglītības politikas pētniecības centra direktors, Pasaules bankas finanšu eksperts;
 • Dr. Jussi Kivistö, Tamperes Universitātes pasniedzējs, Pasaules bankas finanšu eksperts;
 • Jason Weaver, Pasaules bankas izglītības speciālists.


Pētījuma gala ziņojums

Higher Education Financing in Latvia: Final Report lv_hef_r3vsub_190922014_c_final.pdf?d=files/news/24067/lv_hef_r3vsub_190922014_c_final.pdf EN

 

Kontaktpersona
Laura Treimane
Projektu vadītāja – Pasaules bankas projekta koordinatore
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Laura.Treimane@viaa.gov.lv 
Telefons: 67785415