Diskutēs par augstākās izglītības finansēšanas modeli

15.04.2014

2014.gada 23.aprīlī plkst. 15.00 - 17.00 viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvija notiks apaļā galda diskusija ar Pasaules bankas finanšu ekspertiem, kurā tiks apspriests Pasaules bankas gatavotais 2.ziņojums - esošā augstākās izglītības finansēšanas modeļa novērtējums saistībā ar šīs jomas politikas mērķiem, kā arī ieteikumi finansēšanas modeļa pilnveidei, lai veicinātu politikas plānošanas dokumentos pausto mērķu sasniegšanu.

Par pētījuma secinājumiem stāstīs Nīderlandes Augstākās izglītības politikas pētniecības centra direktors, Pasaules bankas finanšu eksperts Hans Vosenšteins (Hans Vossensteyn) un Tamperes Universitātes pasniedzējs, Pasaules bankas finanšu eksperts Jussi Kivisto (Jussi Kivistö), diskusiju vadīs Pasaules bankas izglītības speciālists Džeisons Vīvers (Jason Weaver).

Diskusijas, kurās pie sarunu galda tiek aicināti augstākās izglītības politikas veidotāji un augstākās izglītības sektora pārstāvji, ir nozīmīga pētījuma daļa, kas nodrošina svarīgu atgriezenisko saiti pētījuma īstenotājiem. Turpinot 2014.gada 12.martā uzsākto sarunu, šīs diskusijas mērķis ir izcelt prioritāros rīcības virzienus augstākajā izglītībā, paredzamās aktivitātes un sasniedzamos kvantitatīvos rezultātus. Plānots apspriest Pasaules bankas ekspertu vērtējumu attiecībā uz pašreizējā finansēšanas modeļa piemērotību šo rezultātu sasniegšanai, ieskatoties arī citu Eiropas valstu praksē, ieviešot konkurenci un izaugsmi stimulējošus finansēšanas instrumentus. Tiks rosināta viedokļu apmaiņa par augstākās izglītības finansēšanas nozīmi nacionālās izaugsmes veicināšanā atbilstoši Nacionālā attīstības plānā 2020, Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanas pasākuma plānā un citos nozīmīgos politikas dokumentos un to projektos paustajam. Diskusijā piedalīsies Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja D. Reizniece-Ozola, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisijas priekšsēdētājs A.Ašeradens, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāre S.Liepiņa un atbildīgo departamentu vadītāji – L.Lejiņa, G.Arāja, A.Kiopa, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore D.Traidās, Eiropas Komisijas pārstāvji, valsts augstskolu rektori.

Pasaules bankas ekspertu gatavotais 2.ziņojums plašākai sabiedrībai būs pieejams aprīļa beigās. Tajā tiks raksturota pašreizējā Latvijas augstākās izglītības finansēšanas modeļa atbilstība stratēģiskajām prioritātēm augstākajā izglītībā un sniegti priekšlikumi finansēšanas labākai sasaistei ar stratēģiskajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem.

Darba kārtība: wb_discussion_23042014_agenda_2.doc?d=files/news/24110/wb_discussion_23042014_agenda_2.doc

Prezentācijas

  • wb_roundtable_23042014_sliepina.pdf?d=files/news/24110/wb_roundtable_23042014_sliepina.pdf S. Liepiņa "No politikas plānošanas dokumentiem izrietošās stratēģiskās prioritātes augstākajā izglītībā";
  • wb_roundtable_23042014_hvossensteyn.pdf?d=files/news/24110/wb_roundtable_23042014_hvossensteyn.pdf H. Vossensteyn "Pašreizējā finansēšanas modeļa atbilstība Latvijas augstākās izglītības politikas mērķiem";
  • wb_roundtable_23042014_jkivisto.pdf?d=files/news/24110/wb_roundtable_23042014_jkivisto.pdf J.Kivisto "Finansēšanas labāka sasaiste ar politikas mērķiem: Eiropas piemēri".