Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā vērtē Pasaules bankas pētījuma rezultātus

22.05.2014

2014.gada 21.maijā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē tika apspriests Pasaules bankas projekts - pētījums jauna Latvijas augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanai, tā rezultāti un turpmāk plānotais.

Sanāksmē piedalījās IZM Valsts sekretāre Sanda Liepiņa, VIAA direktore Dita Traidās un citi IZM un VIAA pārstāvji. Saeimas komisija iepazinās ar pētījuma metodoloģiju, galvenajām atziņām un ekspertu sākotnējiem ieteikumiem finansēšanas modeļa pilnveidei.

Komisija un uzaicinātās personas izteica pateicību par konstruktīvo veidu, kādā projekts tiek īstenots, organizējot pārrunas un uzturot saikni ar nozari. Sēdes dalībnieki arī pauda gandarījumu, ka ekspertu secinājumi lielā mērā atbalso nozares viedokli, īpaši attiecībā uz nepieciešamību palielināt finansējumu augstākajai izglītībai un pētniecībai, veicināt augstākās izglītības un pētniecības finansējuma integrāciju, sakārtot akadēmiskā darba tirgu un atalgojuma principus.

Kā norādīja IZM un VIAA pārstāvji, jaunajā finansēšanas piedāvājumā, ko paredzams sagatavot līdz rudenim, tiks ietverts optimāls risinājums augstākās izglītības finansēšanai, veidojot sabalansētu finanšu instrumentu klāstu, ņemot vērā stratēģiskās prioritātes augstākajā izglītībā un institucionālo dažādību. Komisija savukārt norādīja, ka, balstoties uz Pasaules bankas piedāvājumu, ir nepieciešams izstrādāt priekšlikumus izmaiņām attiecīgajos normatīvajos aktos, ar kuru palīdzību tiks praktiski ieviesta jaunā finansēšanas kārtība.

Pētījuma turpmākā īstenošana
2014.gada jūnija beigās/jūlija sākumā plānots seminārs augstskolām un sadarbības partneriem, kurā tiks apspriesta jaunā finansēšanas modeļa koncepcija un iespējamie scenāriji, ņemot vērā finanšu resursu pieejamību.

Pasaules bankas projekta ziņojums ir pieejams šeit