Apspriedīs jauno augstākās izglītības finansēšanas modeli

04.07.2014

Noslēgumam tuvojas Pasaules Bankas, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) kopīgi īstenotais pētījums jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanai Latvijā. Pētījuma noslēdzošā posma ietvaros 2014. gada 8. jūlijā plkst. 11.00 - 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas Jaunajā korpusā, Kalpaka bulvārī 13 notiks seminārs „Jaunais augstākās izglītības finansēšanas modelis – scenāriji, risinājumi, iespējas”.

Seminārā tiks apspriesti Pasaules bankas sākotnējie priekšlikumi Latvijas augstākās izglītības finansēšanas modeļa pilnveidei, kas izriet no esošā modeļa un tā stratēģiskās piemērotības izvērtējuma, kā arī Eiropas labās prakses publiskā finansējuma plānošanā augstākās izglītības finansēšanai.

Pasākumā tiks apspriesti šādi jautājumi:

  •  Kas tiek sagaidīts no jaunā finansēšanas modeļa?
  •  Kādi ir iespējamie augstākās izglītības finansēšanas scenāriji, risinājumi?
  •  Kā ir īstenojama pāreja uz jauno finansēšanas modeli?

Seminārā tiks raksturoti galvenie izaicinājumi, ar kuriem Pasaules bankas speciālisti ir saskārušies, izstrādājot principiāli jaunu augstākās izglītības finansēšanas kārtību, kas ļautu pilnībā izmantot augstākās izglītības potenciālu tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā, sekmētu nozares institucionālo daudzveidību un tiekšanos uz izcilību, radītu nosacījumus elastīgai studējošo atbalsta sistēmai un vienlaikus būtu praktiski ieviešama, ņemot vērā Latvijas sociālekonomisko situāciju. Balstoties uz Pasaules bankas izvirzītajiem labas finansēšanas prakses kritērijiem, tiks konceptuāli raksturots jaunais finansēšanas modelis, tā galvenie komponenti, kā arī tiks iezīmēti tālākie soļi jaunā modeļa ieviešanā.  

Pasākumu vadīs Pasaules bankas finanšu ekspertu darba grupa: Pasaules bankas vecākā izglītības speciāliste, darba grupas vadītāja Nina Ārnolda (Nina Arnhold), Vācijas Augstākās izglītības centra direktors, Pasaules bankas finanšu eksperts Franks Zīgele (Frank Ziegele), Tamperes Universitātes asociētais profesors, Pasaules bankas finanšu eksperts Jussi Kivisto (Jussi Kivistö), Pasaules bankas izglītības speciālists Džeisons Vīvers (Jason Weaver).

Seminārā uzrunu teiks Izglītības uz zinātnes ministre Ina Druviete, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāres vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa. Pasākumu apmeklēs Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Dana Reizniece-Ozola. Diskusijā piedalīsies augstākās izglītības politikas veidotāji, valsts augstskolu un augstākās izglītības sadarbības organizāciju pārstāvji.

Pasākums iezīmēs pavērsiena punktu sabiedrības diskusijā par Latvijai piemērotāko augstākās izglītības finansēšanas pieeju. Kopš pagājušā gada decembra ir notikušas intensīvas pārrunas ar augstākās izglītības pārstāvjiem – politikas veidotājiem, augstskolām, sadarbības partneriem. Gūtie viedokļi un atziņas ir ļāvušas izkristalizēties jaunajai augstākās izglītības finansēšanas koncepcijai, kas tiks apspriesta seminārā un kalpos kā pamats finansēšanas piedāvājumam, kas ir sagaidāms š.g. rudenī.

 

Darba kārtība: wb_workshop_agenda_08072014.doc?d=files/news/24176/wb_workshop_agenda_08072014.doc

Semināra prezentācija: workshop1407.ppt?d=files/news/24176/workshop1407.ppt EN