Otrā aktivitāte
Ieslodzīto izglītošana

2011. gada martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kopā ar LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” otrās aktivitātes īstenošanu. Tās ietvaros 8 Latvijas ieslodzījuma vietās esošajiem cilvēkiem  tiks piedāvāta iespēja apgūt pamatprasmes un profesionālās kompetences, kuras būs noderīgas arī, iznākot brīvībā.

Profesionālās un vispārējās izglītības iespējas Latvijas cietumos ieslodzītajiem ir pieejamas jau sen. Ieslodzījuma vietās darbojas gan vakarskolas, gan profesionālās izglītības iestādes, taču šis projekts atšķiras ar jaunu un sistematizētu profesionālās izglītības organizēšanu. Ieslodzījumā esošo personu izglītības līmeņi ir ļoti dažādi, tāpēc katram nepieciešama individuāla pieeja. Izglītības process ir nesaraujami saistīts arī ar personas sociālās integrācijas iespēju palielināšanu pēc nonākšanas brīvībā.

Šī projekta ietvaros paredzēts nodrošināt profesionālās izglītības iespējas šādās Latvijas ieslodzījuma vietās - Rīgas Centrālcietumā, Brasas, Šķirotavas un Iļģuciema cietumos (Rīgā), Jelgavas, Liepājas, Valmieras cietumos un Daugavgrīvas cietumā (Daugavpilī). Paredzēts, ka no 2011. gada jūnija līdz augustam un no 2012. gada maijam līdz jūlijam šajos cietumos profesionālās orientācijas konsultācijas saņems apmēram 660 ieslodzīto.

Galvenās problēmas ieslodzīto izglītošanā:

 • daļa ieslodzīto nespēj iesaistīties profesionālās izglītības procesā, jo trūkst  lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas pamatprasmju;
 • trūkst iespēju iesaistīt ieslodzītos izglītības programmās, kas atbilst to individuālajām interesēm, spējām un iespējām specialitātē strādāt arī pēc nonākšanas brīvībā;
 • trūkst iespēju nodrošināt profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanu ieslodzījuma vietās nepieciešamajā apjomā;
 • netiek pietiekami izmantota citos projektos izveidotā izglītības infrastruktūra;
 • nepietiekams daudzveidīgu, bet īsu profesionālās pilnveides programmu piedāvājums.

Projekta ietvaros ieslodzītajiem tiks piedāvātas iespējas:

 • apgūt pamatprasmes – lasīt, rakstīt, rēķināt;
 • piedalīties karjeras izglītības pasākumos;
 • iegūt kvalifikāciju, apgūstot profesionālās tālākizglītības programmas;
 • profesionāli pilnveidoties.

Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde prognozē, ka lielākā aktivitāte mācībās sagaidāma vecuma grupā no 18 līdz 30 gadiem, kas ir gandrīz puse no ieslodzīto skaita. Projekta aktivitātes ieslodzījuma vietās paredzēts sākt 2011. gada martā.

Projekts ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” otrās kārtas ietvaros. Kopējais projekta īstenošanai piešķirtais finansējums ir 4,2 miljoni latu, no kuriem ESF finansējums ir 92%, savukārt nacionālais publiskais finansējums – 8%.

Vairāk par aktivitātes 2. kārtā noslēgtajiem līgumiem lasiet šeit.

Projekta norise

Projekta ietvaros no 2011 līdz 2013. gadam 5 ieslodzījuma vietās – Rīgas Centrālcietumā, Brasas, Jelgavas, Valmieras, Jēkabpils, Daugavgrīvas cietumos tiks  īstenotas profesionālās tālākizglītības programmas, kas apmācāmajiem ļaus iegūt šādas tautsaimniecībā pieprasītas kvalifikācijas: metinātājs, šuvējs, elektromontieris, galdnieks, atslēdznieks, virpotājs un datoroperators. Gan iepriekšminētajās ieslodzījuma vietās, gan Iļģuciema, Liepājas un Šķirotavas cietumos tiks piedāvātas arī profesionālās pilnveides izglītības programmas. Programmu piedāvājums izveidots, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepriekš veikto situācijas analīzi.

Profesionālā orientācija un mācības

Pirms mācību uzsākšanas potenciālais mācību dalībnieks tiekas ar profesionālās orientācijas speciālistu, kurš grupu un individuālajās nodarbībās nosaka personas intereses, spējas un atbilstību ieslodzījuma vietās piedāvātajām mācību apgūšanai. Tas dos iespēju mācībās iesaistīt motivētus dalībniekus, kuri pēc soda izciešanas iegūto kvalifikāciju, zināšanas, prasmes un kompetences izmantos integrācijai darba tirgū un labāk iekļausies arī sabiedrībā.

Profesionālās orientācijas konsultācijas ieslodzījuma vietās veic SIA "Corporate Services" speciālisti, kas sadarbībā ar ieslodzījuma vietu administrācijām ir izstrādājuši apmācāmo atlases kritērijus.

Lai uzsāktu mācības, ieslodzītajam jāatbilst šādām prasībām:

 • līdz atbrīvošanai ir atlikuši ne vairāk kā 2 gadi,
 • ieslodzītajam nav profesionālās kvalifikācijas vai tā neatbilst darba tirgus prasībām,
 • ieslodzītais ir maz iesaistījies izglītības un sociālās rehabilitācijas pasākumos.

Daudzām ieslodzījumā esošām personām būtisks šķērslis profesionālās kvalifikācijas ieguvei ir nepietiekamas  lasīšanas, rakstīšanas, rēķināšanas, kā arī sociālās pamatprasmes. Tādēļ 2011. - 2012. gadā projekta ietvaros pirmo reizi ieslodzījuma vietās Latvijā tiks izstrādāta, aprobēta un īstenota izglītības programma pamatprasmju apguvei. Programmas  un mācību materiālus izstrādās akreditēts mācību centrs SIA Dija. Sagatavoto materiālu aprobācija notiks Brasas, Daugavgrīvas, Iļģuciema un  Jelgavas cietumos (kopumā – 50 ieslodzītiem, kuriem diagnosticēts analfabētisms vai zems lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas pamatprasmju līmenis)


Kontaktinformācija:

Inese Gaismiņa

Projektu finanšu un kontroles nodaļas finanšu speciāliste

Tālrunis: 67854773
e-pasts: inese.gaismina@viaa.gov.lv