Šī gada 1.septembrī izsludināts pirmais Šveices Stipendiju fonda konkurss (Konkurss noslēdzies)

01.09.2010

Š.g. 1.septembrī Šveices Stipendiju fonda ieviešanas starpniekinstitūcija CRUS (the Rectors’ Conference of the Swiss Universities) izsludina pirmo konkursu Latvijai ar iespēju doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem pieteikties pētniecības darba stipendijām Šveices zinātniskajās institūcijās. Konkurss ir atvērts 2 mēnešus - līdz 2010.gada 1.novembrim.

Stipendiju fonda finansējums tiek piešķirts divām aktivitātēm:

  • pētījumu veikšanai Šveices zinātniskajās institūcijās doktorantūras studentiem un tiem jaunajiem zinātniekiem, kuri turpina pēcdoktorantūras pētījumus;
  • īstermiņa vizītēm, kas paredzētas gan Latvijas, gan Šveices pētniekiem, kuri darbosies kā mentori doktorantūras studentiem, vai jaunajiem zinātniekiem, kuri saņems stipendijas Stipendiju fonda ietvaros.

Projekta pieteikuma iesniedzējs (the Main Applicant) ir doktoranta vai jaunā zinātnieka Šveices uzņemošās institūcijas mentors.

Doktorantam vai jaunajam zinātniekam ir jāpārstāv Latvijas zinātniskā institūcija, kura ir atrodama Latvijas dalībtiesīgo institūciju sarakstā, savukārt plānotajai sadarbības institūcijai Šveicē ir jābūt iekļautai Šveices dalībtiesīgo institūciju sarakstā. Gan Latvijas, gan Šveices dalībtiesīgo institūciju sarakstus, lūdzu, skatīt www.sciex.ch sadaļā Latvian- vai www.sciex.lv.

Stipendiju fonda ietvaros stipendiju var piešķirt uz šādiem periodiem:

  • doktorantiem – no 6 līdz 24 mēnešiem;
  • jaunajiem zinātniekiem – no 6 līdz 18 mēnešiem;
  • mentoriem –  pieredzes apmaiņas vizītei, ne ilgākai par 5 dienām.

Stipendijas apmēru, lūdzu, skatīt www.sciex.ch sadaļā Costs covered by a Sciex Fellowship.


Stipendiju fonda darba valoda ir angļu valoda.

Detalizētu informāciju par pieteikšanos, t.sk., pieteikumu veidlapas, lūdzu, skatīt www.sciex.ch sadaļā Application: http://www.sciex.ch


Detalizētu konkursu izsludināšanas un pieteikumu izvērtēšanas grafiku, lūdzu, skatīt www.sciex.ch sadaļā Latvian: http://www.sciex.ch


Stipendiju fonda Koordinējošā iestāde Latvijā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Kontaktinformācija:

VIAA Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices programmu nodaļas vadītāja Antra Meņģele: e-pasts: Latvia@sciex.ch vai antra.mengele@viaa.gov.lv; tālrunis 67814323.

Plašāka informācija: www.sciex.lv, www.sciex.ch