Šveices Stipendiju fonda konkurss doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem (konkurss noslēdzies)

02.09.2011

Šī gada 1.septembrī Šveices Stipendiju fonda ieviešanas starpniekinstitūcija CRUS (the Rectors’ Conference of the Swiss Universities) izsludināja otro konkursu Latvijai ar iespēju doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem pieteikties pētniecības darba stipendijām Šveices zinātniskajās institūcijās. Konkursā var pieteikties 2 mēnešus - līdz 2011.gada 1.novembrim.

Stipendiju fonda finansējums tiek piešķirts divām aktivitātēm:

 • pētījumu veikšanai Šveices zinātniskajās institūcijās doktorantūras studentiem un tiem jaunajiem zinātniekiem, kuri turpina pēcdoktorantūras pētījumus;
 • īstermiņa vizītēm, kas paredzētas gan Latvijas, gan Šveices pētniekiem, kuri:
  • darbosies kā mentori doktorantūras studentiem;
  • vai jaunajiem zinātniekiem, kuri saņems stipendijas Stipendiju fonda ietvaros.

Projekta pieteikuma iesniedzējs (the Main Applicant) ir doktoranta vai jaunā zinātnieka Šveices uzņemošās institūcijas mentors.

Doktorantam vai jaunajam zinātniekam ir jāpārstāv Latvijas zinātniskā institūcija, kura ir atrodama Latvijas dalībtiesīgo institūciju sarakstā, savukārt plānotajai sadarbības institūcijai Šveicē ir jābūt iekļautai Šveices dalībtiesīgo institūciju sarakstā. Gan Latvijas, gan Šveices dalībtiesīgo institūciju saraksti pieejami šeit: www.sciex.ch sadaļā Latvian- vai www.sciex.lv.

Stipendiju fonda darba valoda ir angļu valoda.

Stipendiju fonda koordinējošā iestāde Latvijā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Šveices Stipendiju fonda stipendiju periodi un apmērs

Katra no summām ir norādīta periodam 1 gads jeb 12 mēneši. Ja periods ir īsāks, stipendijas apjoms tiek aprēķināts, proporcionāli sadalot to uz konkrēto periodu (mēnešu skaitu):

 • Doktorantiem ( stipendijas ilgums: 6-24 mēneši):
  • 1.gads (projekta 1.-12.mēnesis) – 50 000 Šveices franki (CHF). Ja ilgums, piemēram, ir 6 mēneši – attiecīgi stipendijas apjoms ir 25 000 CHF;
  • 2.gads (projekta 13.-24.mēnesis) – 55 000 CHF. Ja 2.gadā pētniecības darbs tiek turpināts, piemēram, 6 mēnešus, tad stipendijas apjoms ir 27 500 CHF. 
 • Jaunajiem zinātniekiem (stipendijas ilgums: 6-18 mēneši):
  • 80 000 CHF gadā, attiecīgi – 120 000 CHF 18 mēnešiem.
  • Papildu piešķīrums stipendiātiem var būt līdz 2 500 CHF (vienu reizi visā stipendijas periodā), kas paredzēts konferenču apmeklēšanai.

 • Stipendiāta mentoriem (gan Latvijas, gan Šveices puses) ilgums ir līdz 5 dienām. apjoms līdz 2 500 CHF par vienu mentora vizīti. Projekta ietvaros visā stipendijas piešķīruma periodā var būt ne vairāk kā 3 mentoru vizītes.


Stipendijai jāsedz visas uzturēšanās izmaksas Šveicē. Vairāk informācijas: http://www.euraxess.ch

Vairāk par stipendiju apmēriem skatiet www.sciex.ch sadaļā Costs covered by a Sciex Fellowship.

Vairāk informācijas:

Detalizēta informācija par:

Kontaktinformācija:

VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākā projektu vadītāja Zane Birzniece, e-pasts: zane.birzniece@viaa.gov.lv, tālrunis: 67201169.