Doktoranti un jaunie zinātnieki var saņemt finansējumu pētījumiem Šveicē

03.01.2014

No 2014.gada 3. janvāra līdz 1.aprīlim pēdējo reizi šīs programmas ietvaros Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var pieteikties finansējumam no Šveices Stipendiju fonda, lai sava doktorantūras vai pēcdoktorantūras darba ietvaros izstrādātu augstas kvalitātes pētījumus Šveicē.

Doktorantūras studenti konkursā var piedalīties ne ātrāk kā vienu gadu pēc maģistra grāda (vismaz 1 gada studijas dokturantūrā), bet jaunie zinātnieki - ne vēlāk kā piecus gadus pēc doktora grāda iegūšanas. Latvijas dalībtiesīgo institūciju sarakstā ir iekļautas 19 Latvijas augstskolas un 76 zinātniskie institūti.

Stipendiju apjomu nosaka tās veids un Šveicē pavadītais laiks. Šajā konkursā gan doktorantiem, gan jaunajiem zinātniekiem stipendiju var piešķirt no 6 līdz 13 mēnešiem, savukārt pētījuma vadītājiem – pieredzes apmaiņas vizītei līdz piecām dienām. Aptuvenais stipendijas apjoms:

  • doktorantūras studentiem 3385 – 3720 EUR mēnesī;
  • jaunajiem zinātniekiem ap 5415 EUR mēnesī;
  • vienai apmaiņas vizītei ap 2030 EUR par vizīti.

Šveices stipendiju fonds sedz doktoranta, jaunā zinātnieka izdevumus, kas ir saistīti ar stipendiāta uzturēšanos Šveicē. Savukārt pētījuma vadītājiem tiek segtas īstermiņa vizīšu izmaksas, kuru laikā būs iespēja tikties visai pētījuma komandai.

Vairāk informācijas http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/sveices_sadarbibas_programma/stipendiju_fonds/ vai http://www.sciex.ch/

Interesenti ir aicināti apmeklēt informatīvos seminārus par programmu un pieteikšanās kārtību 2014.gada 7.februārī plkst.10.00 un 13.februārī plkst.14.00 VIAA telpās Vaļņu ielā 1, 4.stāvā.