Šveices stipendiju konkursu rezultāti

2014.gadsStipendiātiVairāk informācijas
Šveices Stipendiju fonda 10. konkurss
 • Kārlis Kukelmilks, LU Ģeogrāfijas fakultāte
 • Dmitrijs Konavko, LLU Lauksaimniecības fakultāte
 • Karīna Oborune, LU Sociālo zinātņu fakultāte
 • Andrejs Snegirjovs, RTU Būvniecības fakultāte
 • Jeļena Vasiļevska, LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
 • Gunta Čekstere, LU Bioloģijas institūts
 • Kristaps Rubenis, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
 • Leila Neimane, LU Juridiskā fakultāte
 • Svetlana Orlova, Fizikālās enerģētikas institūts
 
Šveices Stipendiju fonda 9. konkurss
 • Veronika Sajadova, LU Juridiskā fakultāte
 • Dmitrijs Zablockis, LU Fizikas institūts
 • Jānis Kaminskis, LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts
 • Dmitrijs Bočarovs, LU Cietvielu Fizikas institūts
http://www.viaa.gov.lv
2013.gads StipendiātiVairāk informācijas
Šveices Stipendiju fonda 8. konkurss
 • Dace Šulmane, Latvijas Universitāte
 • Ieva Birka, Latvijas Universitāte
 • Karīna Siliņa, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
http://www.viaa.gov.lv
Šveices Stipendiju fonda 7. konkurss
 • Edmunds Zīle, LU Polimēru mehānikas institūts
 • Nikolajs Toropovs, Rīgas Tehniskā Universitāte
 • Alīna Neščerecka, Rīgas Tehniskā Universitāte
 • Vadims Parfejevs, Latvijas Universitāte
 • Edgars Spārniņš, LU Polimēru mehāniskas institūts
 • Zane Metla, Daugavpils Universitāte
http://www.viaa.gov.lv
2012.gads StipendiātiVairāk informācijas
Šveices Stipendiju fonda 5. konkurss                 

 • Iļja Feščenko, Latvijas Universitāte
 • Ilga Kokorīte, Latvijas Universitāte
http://www.viaa.gov.lv
2011.gads  

Šveices Stipendiju fonda 3. konkurss

 

 • Inese Bērziņa, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Mihails Kuļikovs, Rīgas Tehniskās universitāte

 • Jānis Justs, Rīgas Tehniskā universitāte
http://www.viaa.gov.lv

 

Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā konkursa rezultāti

2015. gads Apstiprinātie projektiVairāk informācijas 
Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā konkursa 5.kārta 
 • Saraksts:sveice_konkursa_rezultati_ml_upd_apr_2015.doc?d=files/news/11822/sveice_konkursa_rezultati_ml_upd_apr_2015.doc
 
2014. gadsApstiprinātie projektiVairāk informācijas
Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā konkursa 4.kārta
 • Saraksts:sveice_konkursa_rezultati_ml_upd_febr_2015.doc?d=files/news/11822/sveice_konkursa_rezultati_ml_upd_febr_2015.doc
http://www.viaa.gov.lv
2013. gadsApstiprinātie projektiVairāk informācijas
Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā konkursa 3.kārta
 • Saraksts: shveice_petnieki_3_karta_labojums_saraksta.doc?d=files/news/11822/shveice_petnieki_3_karta_labojums_saraksta.doc
http://www.viaa.gov.lv
2012. gadsApstiprinātie projektiVairāk informācijas
Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā konkursa 2.kārta
 • Saraksts: apstiprinato_proj_otra_karta_lab.doc?d=files/news/11822/apstiprinato_proj_otra_karta_lab.doc
http://www.viaa.gov.lv
Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā konkursa 1.kārta
 • Saraksts: apstiprinato_proj_pirma_karta_lab.doc?d=files/news/11822/apstiprinato_proj_pirma_karta_lab.doc
 http://www.viaa.gov.lv