Šveices sadarbības programma

2015. gadā noslēdzās Latvijas - Šveices sadarbības programma augstākajā izglītībā un zinātnē, kas 27 doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem sniedza iespēju veikt pētījumus Šveicē, savukārt augstskolās un zinātniskajās institūcijās – īstenoti 90 projekti, daloties pieredzē un rīkojot Šveices pētnieku lekcijas Latvijā.  10  gados sniegts reāls atbalsts reģioniem, vides jomai, skolām un jauniešiem, zinātnei - stipendiju veidā, pētniecībai un tiesu modernizācijai. Vairāk par rezultātiem skatiet zemāk pievienotajās infografikās.

Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā
Īstenoti 90 projekti un izveidotas 14 ilgtspējīgas partnerības starp Latvijas un Šveices augstākās izglītības un pētniecības institūcijām, kā rezultātā veicināta studiju programmu uzlabošana.

Skatīt pilnizmērā

Stipendiju fonds
7 Latvijas augstākās izglītības un zinātniskās institūcijas veiksmīgi sadarbojās dažādās jomās ar 16 institūcijām no Šveices. Kopumā 27 stipendiāti viesojušies 32 īstermiņa vizītēs.

Skatīt pilnizmērā


Latvijas – Šveices sadarbības programmā:

  • doktorantūras studentiem un jaunajiem zinātniekiem tika piešķirta stipendija pētījumu veikšanai Šveicē;
  • Šveices zinātnieki Latvijā apmainījās un dalījās ar pieredzi, lasīja lekcijas.

Programmā piedalījās 12 dalībvalstis: Polija, Čehija, Slovēnija, Ungārija, Bulgārija, Kipra, Malta, Rumānija, Slovākija, Lietuva, Igaunija un Latvija.

Latvijas – Šveices sadarbības programmas mērķi un finansējums Programmas mērķi:
  • veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp Latviju un progresīvākajām ES dalībvalstīm;
  • veicināt Latvijā ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp pilsētu centriem un reģioniem. 

Kopējais Latvijas - Šveices sadarbības programmas ietvaros pieejamais finansējums ir ap 37 milj. eiro, ko Latvija varēja izmantot laika posmā no 2012. līdz 2017. gadam.
Atbalstītās jomas Programma sniedza atbalstu projektiem šādās jomās:
  • drošība, stabilitāte un atbalsts reformām;
  • vide un infrastruktūra;
  • atbalsts privātajam sektoram;
  • sociālā attīstība;
  • atbalsts nevalstiskajām organizācijām;
  • izglītība un zinātne (administrēja VIAA).
Programmas administrējošās iestādes

Latvijas – Šveices programmas administrēšanā iesaistījās šādas iestādes: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija kā arī Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Tiesu administrācija, Valsts vides dienests, VA/S "Latvijas Hipotēku un zemes banka”, Sabiedrības integrācijas fonds un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).


Vadošās iestādes funkcijas, pārraugot programmas apgūšanu, pildīja Finanšu ministrija.

VIAA administrētās aktivitātes VIAA administrēja šādas Latvijas – Šveices sadarbības programmas aktivitātes:

1) Šveices Stipendiju fonds
Stipendiju iespējas doktorantūras studentiem un jaunajiem zinātniekiem pētījuma veikšanai Šveices zinātniskajās institūcijās;

2) Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā
Iespēja Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām uzaicināt Šveices zinātniekus vadīt lekcijas vai apmainīties ar jebkāda veida zinātnisko pieredzi

Šīm aktivitātēm atvēlētais finansējums 2 588 235 CHF (~2 386 689 eiro)