Šveices Stipendiju fonds

Šveices Stipendiju fonds - iespēja Latvijas jaunajiem zinātniekiem un doktorantūras studentiem. 

Šveices Stipendiju fonds piedāvā iespējas Latvijas doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem doties uz Šveici, lai kopā ar Šveices zinātnes pārstāvjiem sava doktorantūras vai pēcdoktorantūras darba ietvaros izstrādātu augstas kvalitātes pētījumu. 

Šveices stipendiju fonds sedz doktoranta, jaunā zinātnieka izdevumus, kas ir saistīti ar stipendiāta uzturēšanos Šveicē. Savukārt pētījuma mentoriem (pētījuma vadītājiem) tiek segtas īstermiņa vizīšu izmaksas, kuru laikā būs iespēja tikties visai pētījuma komandai.

Šveices Stipendiju fonds tiek ieviests Šveices Sciex-NMSch (Scientific Exchange) programmas ietvaros, kas ir daļa no Šveices finansiālā ieguldījuma jaunajās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Latvija ir viena no desmit ES valstīm, kas piedalās šajā programmā. Šveices Sciex- Sciex-NMSch programmas dalībvalstis ir: Bulgārija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Lietuva, Latvija, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija.

Stipendiju fondu ievieš Šveices institūcija – the Rectors’ Conference of the Swiss Universities (CRUS).

Koordinējošā iestāde Latvijā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 2010.gada augustā starp CRUS un VIAA parakstīts Saprašanās memorands, kas paredz, ka šī programma Latvijā darbosies līdz 2014. gadam.

Par Šveices Stipendiju fondu Laika periodā no 2010. līdz 2016. gadam Šveices stipendiju fonda ietvaros darbojas divas aktivitātes, un kopējais pieejamais finansējums 1 839 450 Šveices franku. Finansējums starp aktivitātēm tiek sadalīts šādi:
 • Stipendijas doktorantiem/jaunajiem zinātniekiem – 1 694 450 CHF (aptuveni 1 371 250 eiro);
 • Īstermiņa vizītes mentoriem – 145 000 CHF (aptuveni 117 340 eiro)

Finansējumu 100% apmērā nodrošina Šveices puse.
Detalizēta informācija par Šveices Stipendiju fondu: www.sciex.ch (angļu valodā).

Stipendiju fonda aktivitātes

 

Stipendiju fonda finansējums tiek piešķirts divu veidu stipendijām un mentoru īstermiņa vizītēm:

1. aktivitāte: Stipendijas:

 • doktorantūras studentiem pētījuma veikšanai Šveices zinātniskajās institūcijās;
 • stipendijas jaunajiem zinātniekiem, kuri Šveicē turpina pēcdoktorantūras pētījumus.

2. aktivitāte: Īstermiņa vizītes mentoriem:
 • katra doktorantūras studenta un jaunā zinātnieka darbu vada viens pētnieks (mentors) no Latvijas un viens no Šveices. Šis īstermiņa vizīšu finansējums paredzēts, lai vienuviet satiktos visas trīs pētījuma veikšanā iesaistītās puses (students vai jaunais zinātnieks un mentori no Latvijas un Šveices puses) un risinātu ar pētījuma izstrādi saistītus jautājumus. Tikšanās var tikt organizēta gan Latvijā, gan Šveicē.
Stipendijas saņēmēji

 

Stipendiju fonda ietvaros stipendijas var  saņemt:

 • doktorantūras studenti - ne ātrāk kā vienu gadu pēc maģistra grāda iegūšanas;
 • jaunie zinātnieki - ne vēlāk kā piecus gadus pēc doktora grāda iegūšanas.

 

Darba valoda

 

Stipendiju fonda darba valoda ir angļu valoda.

Dalībtiesīgās institūcijas

 

No Latvijas (nosūtošās puses) uz Stipendiju fonda piedāvātajām iespējām var pretendēt Latvijas augstskolu doktoranti un zinātnisko institūtu pētnieki. Lai pieteiktos stipendijai, Jūsu pārstāvētajai augstskolai/zinātniskajai institūcijai ir jābūt šajā Latvijas dalībtiesīgo institūciju sarakstā.

Ar Šveici (uzņemošo pusi) sadarbību var veidot, izvēloties kādu no 27 augstskolām vai zinātniskajām institūcijām, kas ir Šveices dalībtiesīgo institūciju sarakstā.

 

Atbalstītās nozares

Uz Stipendiju fonda finansējumu var pretendēt ikvienu zinātnes nozari pārstāvošie doktorantūras studenti un jaunie zinātnieki.

Stipendiju apjoms

 

Stipendiju apjoms ir atkarīgs no konkrētā stipendijas veida (stipendija doktorantūras studentiem vai zinātniekiem) un no Šveicē pavadītā laika.

Aptuvens stipendijas apjoms mēnesī:

 • doktorantūras studentiem no 3 370 līdz 3 710 eiro;
 • jaunajiem zinātniekiem ap 5 390 eiro;
 • stipendiāta mentora vizītes laikā ap 2 020 eiro par vizīti.

 

Ar precīzu stipendiju apjomu un aprēķinu var iepazīties sadaļā Stipendiju apjoms vai www.sciex.ch teksta daļā Costs covered by a Sciex Fellowship.

 

Stipendiju ilgums

 

Stipendiju fonda ietvaros stipendiju var piešķirt uz šādiem periodiem:

 • doktorantiem – no 6 līdz 24 mēnešiem;
 • jaunajiem zinātniekiem – no 6 līdz 18 mēnešiem;
 • mentoriem –  pieredzes apmaiņas vizītei no 1 līdz 5 dienām.


Kontaktpersona

Sintija Šmite
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vadītāja
Kontakttālrunis: 67785415
E-pasts: sintija.smite@viaa.gov.lv