Šveices stipendiju fonda konkurss

Konkursi

Pirmo konkursu Latvijai CRUS izsludināja 2010.gada 1.septembrī, konkursu paredzēts izsludināt līdz pat 2014. gadam divas reizes gadā (martā un septembrī).

Pirms pieteikuma

rakstīšanas

 

Doktorantūras studentiem, kas studē Latvijas augstskolā, ir iespēja savu doktorantūras pētījumu veikt Šveicē.

 

Students:

 • pārbauda, vai viņa pārstāvētā augstskola ir Latvijas dalībtiesīgo institūciju sarakstā;
 • sadarbībā ar savu Latvijas augstskolas pasniedzēju izstrādā pētījuma tēmu;
 • no Šveices dalībtiesīgo institūciju saraksta izvēlas savam pētījumam atbilstošus sadarbības partnerus, sazinās ar tiem un vienojas par turpmāko sadarbību;

Kad vienošanās panākta – Šveices uzņemošā puse raksta konkursa pieteikumu, lai students piedalītos projektu konkursā par finansējuma saņemšanu.

 

NB! Projekta iesnieguma iesniedzējs (the Main Applicant) ir uzņemošā institūcija no Šveices puses.

 

 

Latvijas zinātnisko institūciju jaunajiem zinātniekiem ir iespēja veidot sadarbības pētījumu kādā no sev interesējošajām zinātnes nozarēm.

 

Pētnieks no zinātniskajām institūcijām:

 • pārbauda, vai viņa pārstāvētā zinātniskā institūcija ir Latvijas dalībtiesīgo institūciju sarakstā;
 • izstrādā pētījuma tēmu;
 • no Šveices dalībtiesīgo institūciju saraksta izvēlas savam pētījumam atbilstošus sadarbības partnerus, sazinās ar tiem un vienojas par turpmāko sadarbību;
 • kad vienošanās panākta, Šveices uzņemošā puse raksta konkursa pieteikumu, lai tas piedalītos projektu konkursā par finansējuma saņemšanu.

NB! Projekta iesnieguma iesniedzējs (the Main Applicant) ir uzņemošā institūcija no Šveices puses.

Mentors no Latvijas vai Šveices puses:
Pēc projekta apstiprināšanas mentors var doties īstermiņa vizītēs. Mentoram no Latvijas viena īstermiņa vizīte ir obligāta.

Maksimālais vizīšu skaits ir 3 un tām ir jānorisinās projekta īstenošanas laikā.

Vairāk informācijas šeit: http://www.crus.ch/?id=2392  

Pieteikuma rakstīšana

 

Pēc vienošanās par pētījumu saturu Šveices puse sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm sagatavo un aizpilda konkursam nepieciešamos dokumentus, kā arī iesniedz tos konkursam;

 

Konkursā iesniedzamie dokumenti:

 • visu trīs pušu pārstāvju (gan studenta, gan Latvijas un Šveices mentoru)
  • CV;
  • pētījuma priekšlikums;
  • vienošanās;
 • studenta vai jaunā zinātnieka angļu valodas zināšanu pašnovērtējuma anketa.

Detalizēta informācija par:

 

Šveices

partnerinstitūciju meklēšana

 

Šveices augstskolu:

Pieteikumu vērtēšana

 

Pēc formālās pārbaudes, ko Latvijā veic VIAA, katru pieteikums detāli izvērtē Vērtēšanas komisijas pārstāvji (nodrošina Šveices puse), īpašu uzmanību pievēršot projekta zinātniskajai kvalitātei, ilgtspējai un projekta komandas kompetencei.

Vairāk: