Šveices Stipendiju fonda stipendiju apmērs

Stipendijas doktorantiem (ilgums: 6-24 mēneši):

PeriodsŠveices franki (CHF) gadāEiro (EUR) gadā*Piezīmes
1.gads
(projekta 1.-12.mēnesis)
 
50 000 40 465 Ja projekta ilgums, piemēram, ir 6 mēneši – stipendijas apjoms attiecīgi ir 25 000 CHF
2.gads
(projekta 13.-24.mēnesis)
55 000 44 510 Ja 2.gadā pētniecības darbs tiek turpināts, piemēram, 6 mēnešus, tad stipendijas apjoms ir 27 500 CHF

Stipendijas jauniem zinātniekiem

PeriodsŠveices franki (CHF) gadāEiro (EUR) gadā*Piezīmes
No 6 līdz18 mēnešiem  80 000 64 740 Par 18 mēnešiem zinātnieks saņem 120 000 CHF

*pēc kursa 1 CHF=0.809 EUR
** Tabulās norādīti doktorantu un jauno zinātnieku stipendiju apjomi 12 mēnešu periodam.
*** Ja perioda garums mainās, stipendijas apjoms tiek aprēķināts, to proporcionāli sadalot uz konkrēto mēnešu skaitu. Stipendijas ir paredzētas visu uzturēšanās izmaksu segšanai Šveicē.

Papildu piešķīrums stipendiātiem

Vienu reizi visā stipendijas saņemšanas periodā stipendiāti var pretendēt uz papildu piešķīrumu. Tas ir  finansējumu, kas paredzēts konferenču apmeklēšanai. Papildu piešķīruma apjoms var būt līdz 2 500 CHF (2020 EUR*).

Īstermiņa vizītes mentoriem

Stipendiāta mentori (gan Latvijas, gan Šveices puses) projekta ietvaros var organizēt ne vairāk kā trīs mentoru vizītes. Vienas vizītes finansējums ir  līdz 2 500 CHF (2020 EUR*).

Vairāk informācijas:

http://www.euraxess.ch/maincontent/incoming-researchers