Izsludināta „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" konkursa papildu kārta Latvijas augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām

05.01.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2015. gada 5. janvārī izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklātā konkursa papildu kārtu.

Visas akreditētās Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:

  • uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai;
  • veicinātu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 28. februāris.

Projektu īstenošanas un pārskatu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 30. jūnijs.

Laika periodā no 2012. līdz 2015. gadam kopējais Šveices pētnieku aktivitātēm Latvijā pieejamais finansējums ir 162 762 EUR (195 542.55 CHF), tai skaitā 24 414 EUR (29 331 CHF) liels Latvijas nacionālais līdzfinansējums.

Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Stipendijā ir iekļauta pētnieka dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) un ceļa izdevumi šādā apmērā:

  • dienas nauda 65 CHF (~52 EUR);
  • viesnīcas izdevumi par nakti 120 CHF (~97 EUR);
  • ceļa izdevumi 700 CHF (~566 EUR).

Atklātā konkursa mērķis ir attīstīt Latvijas augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju potenciālu, kā arī veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp Latvijas un Šveices augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām.

Projektu pieteikumus administratīvi un kvalitatīvi vērtē VIAA izveidotā vērtēšanas komisija. Konkursa rezultāti tiek paziņoti divu mēnešu laikā pēc konkursa noslēguma. Grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” īstenošanā VIAA veic ieviešanas iestādes funkcijas.

Konkursa nosacījumi, iesnieguma veidlapa un papildu informācija pieejama VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Šveices sadarbības programma – Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”.

Kontaktinformācija: VIAA, Vaļņu iela 1 (4.stāvs), Rīga, LV – 1050; tālr.: 67785424, e-pasts: liene.gailite@viaa.gov.lv.