Septiņās Latvijas augstskolās lekcijas lasīs Šveices pētnieki

30.10.2012

Pirmo reizi septiņās Latvijas augstskolās 2012./2013.a.g. lekcijas lasīs Šveices pētnieki. Augstskolas šo iespēju ieguva, piedaloties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” konkursā.

Konkursa pirmajā kārtā, kura noslēdzās 30.aprīlī, iesniegti deviņi apakšprojekti. Pēc administratīvās un kvalitatīvās vērtēšanas visi pieteikumi ir apstiprināti ar kopējo finansējumu 20 130 CHF (11 313 LVL). Lekcijas pie Šveices pētniekiem būs gan eksakto, gan mākslas jomu studentiem. Apstiprināto īstenotāju saraksts publicēts VIAA mājas lapas sadaļā Šveices sadarbības programma» Konkursi» Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā konkursa rezultāti.

Šobrīd turpinās pieteikšanās septembrī izsludinātajam grantu shēmas 2. kārtas konkursam. Vēl līdz 5. novembrim akreditētas Latvijas augstskolas un zinātniskās institūcijas VIAA var iesniegt projektus finansējuma saņemšanai, lai uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju, lekciju kursu pasniegšanai vai pieredzes apmaiņu īstenošanai augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbā.
 
Viena projekta finansējums ir no 1505,00 CHF (846,00 LVL) līdz 11 680,00 CHF (6 566,00 LVL). Stipendijā ir iekļauta pētnieka dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) un ceļa izdevumi.