Vēl ir iespēja pieteikties konkursam „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā"

19.02.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra atgādina, ka vēl līdz 2015. gada 28. februārim (pasta zīmogs) visas akreditētās Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai.

Institūcijas varēs saņemt finansējumu, lai:

- uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai;
- veicinātu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā.

Programmas ietvaros Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Stipendijā ir iekļauta pētnieka dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) un ceļa izdevumi šādā apmērā:

  • dienas nauda 65 CHF (~52 EUR);
  • viesnīcas izdevumi par nakti 120 CHF (~97 EUR);
  • ceļa izdevumi 700 CHF (~566 EUR).

Projektu īstenošanas un atskaišu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 30. jūnijs.


Vairāk informācijas par programmu un tās nosacījumiem, kā arī iesniedzamajiem dokumentiem atrodama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā.

Kontaktinformācija: VIAA, Vaļņu iela 1 (4.stāvs), Rīga, LV – 1050; tālr.: 67785424, e-pasts: liene.gailite@viaa.gov.lv.