Konkursu norises, līgumu noslēgšanas un projektu īstenošanas termiņi

  Pieteikšanās termiņš Līguma noslēgšanas paredzamais termiņš Projekta īstenošanas termiņš*
1.konkurss Pirmais konkurss Latvijai tika izsludināts 2012. gada 1. martā.
2.konkurss 01.09.2012.-01.11.2012. 2013. gada februāris
  • Augstākajā izglītības iestādē - divu studiju semestru laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu 
  • Zinātniskajā institūcijā - gada laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu.
3.konkurss 01.03.2013.-01.05.2013. 2013. gada augusts
4.konkurss  
  1. kārta 01.09.2013 - 31.10.2013. 2014. gada februāris
  2. kārta 01.11.2013. – 31.12.2013. 2014. gada aprīlis
  3. kārta 01.01.2014. - 28.02.2014. 2014. gada jūnijs
  4.kārta 01.03.2014. - 30.04.2014. 2014. gada augusts
  5. kārta 01.05.2014. – 30.06.2014. 2014. gada oktobris
  6. kārta 01.07.2014. – 31.08.2014. 2014. gada decembris
  7.kārta 01.09.2014. – 31.10.2014. 2015. gada februāris
  8.kārta 01.11.2014. – 31.12.2014. 2015. gada aprīlis 2015. gada jūnija beigas
5.konkurss   05.01.2015. – 28.02.2015. 2015. gada aprīlis 2015. gada jūnija beigas

* Projektu aktivitātes īstenošana ir nepārtraukta un ir veicama norādītajos termiņos