Diskusiju materiāli 2015

LaiksDiskusiju tematsDiskusiju materiāliFotogalerija
05.11.2015 Diskusija - "Viedās specializācijas stratēģijas jomu ekosistēmu apraksti. Viedā enerģētika"
 • IZM valsts sekretāra vietnieces A.Kiopas prezentācija:?d=A_Kiopa_EKOSIST_01112015.ppt
 • Diskusijas prezentācija:?d=Discussions_Vieda_energetika.ppt
 • Protokols:?d=Ekosist_ma_Vieda_energetika_protokols_05112015.doc
Foto no diskusijas: Flickr
05.11.2015 Diskusija - "Viedās specializācijas stratēģijas jomu ekosistēmu apraksti. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas"
 • IZM valsts sekretāra vietnieces A.Kiopas prezentācija:?d=A_Kiopa_EKOSIST_01112015.ppt
 • Diskusijas prezentācija:?d=Discussions_Smart_materials_etc..ppt
 • Protokols:?d=Ekosist_mas_protokols_materi_li_05112015.doc
Foto no diskusijas: Flickr
03.11.2015 Diskusija - "Viedās specializācijas stratēģijas jomu ekosistēmu apraksti. Zināšanu ietilpīga bioekonomika"
 • IZM valsts sekretāra vietnieces A.Kiopas prezentācija:?d=A_Kiopa_EKOSIST_01112015.ppt
 • Diskusijas prezentācija:?d=Discussions_Bio_ekonomika.ppt
 • Protokols:?d=Ekosist_mas_bioekonomika_protokols_03112015.doc
Foto no diskusijas: Flickr
02.11.2015 Diskusija - "Viedās specializācijas stratēģijas jomu ekosistēmu apraksti. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas"
 • IZM valsts sekretāra vietnieces A.Kiopas prezentācija:?d=A_Kiopa_EKOSIST_01112015.ppt
 • Diskusijas prezentācija:?d=Discussions_Biomedicine_etc..ppt
 • Protokols:?d=Ekosist_mas_farmacija_protokols_02112015.doc
Foto no diskusijas: Flickr
02.11.2015 Diskusija - "Viedās specializācijas stratēģijas jomu ekosistēmu apraksti. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas"
 • IZM valsts sekretāra vietnieces A.Kiopas prezentācija:?d=A_Kiopa_EKOSIST_01112015.ppt
 • Diskusijas prezentācija:?d=Discussions_IKT.ppt
 • Protokols:?d=Ekosist_mas_protokols_IKT_02112015.doc
Foto no diskusijas: Flickr
28.08.2015 Diskusija par enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centru tālākās attīstības iespējām
 • Darba kārtība:?d=Darba_kartiba_2808_energ.doc
 • IZM valsts sekretāra vietnieces A.Kiopas prezentācija:?d=VNPC_280815_Ener_ija_A.Kiopa.ppt
 • EM ES struktūrfondu privātā sektora nodaļas vadītāja G.Silova prezentācija:?d=KC_infra_RIS3_VNPC_diskusija_KS_energ.ppt
 • RTU Zinātnes projektu nodaļas vadītājas  S.Vasiļevskas prezentācija:?d=RTU_VNPC_EVIT_energ.ppt
 • Protokols:?d=Energija_vid_resursi_VNPC_protokols_28082015.doc
Foto no diskusijas: Flickr
28.08.2015 Diskusija par meža un ūdens resursu,lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centru tālākās attīstības iespējām
 • Darba kārtība:?d=Darba_kartiba_2808_mezs.doc
 • IZM valsts sekretāra vietnieces A.Kiopas prezentācija:?d=VNPC_280815_Bioek_A.Kiopa_mez.ppt
 • EM ES struktūrfondu privātā sektora nodaļas vadītāja G.Silova prezentācija:?d=KC_infra_RIS3_VNPC_diskusija_KS_mez.ppt
 • Latvijas Valsts Augļkopības institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājas E.Kaufmanes prezentācija:?d=LRP_VNPC_280815_VIAA_mez.ppt
 • Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta “Silava” direktora Jurģa Jansona prezentācija:?d=VNPC_28_08_2015_Me_i_final.pdf
 • Protokols:?d=VNPC_protoklos_bioekonomika_28_08_2015_mezhs.doc
Foto no diskusijas: Flickr
27.08.2015 Diskusija par Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju VNPC attīstību,VNPC sociālekonomikā un sabiedrības vadībā
 • Darba kārtība:?d=Darba_kartiba_2708.doc
 • IZM valsts sekretāra vietnieces A.Kiopas prezentācija:?d=VNPC_270815_soc_A.Kiopa.ppt
 • Latvijas Universitātes Attīstības un plānošanas departamenta direktores E. Rūsītes prezentācija:?d=LU_008_VNPC_27_08_2015_.ppt
 • Latvijas Universitātes Attīstības un plānošanas departamenta Projektu vadītājas I. Gasonesprezentācija:?d=VNPC_LU_009_27_08_2015.ppt
 • Protokols:?d=Latv_val_socialekon_VNPC_protokols_27082015_IK.doc
Foto no diskusijas: Flickr
26.08.2015 Diskusija par Valsts nozīmes pētniecības centru (VNPC) tālākās attīstības iespējām - nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju VNPC
 • Darba kārtība:?d=Darba_kartiba_2608_nano.doc
 • IZM valsts sekretāra vietnieces A.Kiopas prezentācija:?d=VNPC_26082015_2_materi_li_AKiopa_nano.ppt
 • EM Eiropas Savienības fondu ieviešanas departamenta ES Struktūrfondu privātā sektora nodaļas vadītāja G.Silova prezentācija:?d=KC_infra_RIS3_VNPC_diskusija_KS_nano.ppt
 • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktora vietnieka zinātniskajā darbā M.Rutka prezentācija:?d=20150826_IZM_7VNPC_nano.pdf
 • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktora A.Šternberga prezentācija:?d=7VNPC_Sternbergs_IZM_VIAA_nano_260815.ppt
 • Protokols:?d=VNPC_protoklos_materi_li_26_08_2015_nano.doc
Foto no diskusijas: Flickr
26.08.2015 Diskusija par Valsts nozīmes pētniecības centru (VNPC) tālākās attīstības iespējām - farmācijas un biomedicīnas, sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas VNPC
 • Darba kārtība: ?d=Darba_kartiba_2608_farm.doc
 • IZM valsts sekretāra vietnieces A.Kiopas prezentācija:?d=VNPC_26082015_A.Kiopa.ppt
 • EM Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora K.Soma prezentācija:?d=23212_KC_infra_RIS3_VNPC_diskusija_KS.ppt
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora O.Pugoviča prezentācija:?d=FBVNPC_VIAA_260815_O.Pugovi_s.ppt
 • Rīgas Stradiņa universitātes Zinātnes departamenta direktora U.Berķa prezentācija:?d=svkm_VNPC_26_08_2015_U_Ber_is.ppt
 • Protokols:?d=150826_FB_Sab_vesKL_VNPC_protokols.doc
Foto no diskusijas: Flickr

25.08.2015

Diskusija par Valsts nozīmes pētniecības centru (VNPC) tālākās attīstības iespējām - informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju VNPC
 • Darba kārtība: ?d=Darba_kartiba_2508.doc
 • IZM valsts sekretāra vietnieces A.Kiopas prezentācija: ?d=VNPC_25082015.ppt
 • EM Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora K.Soma prezentācija: ?d=KC_infra_RIS3_VNPC_diskusija_KS.ppt
 • Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskā direktora M.Gretāna prezentācija: ?d=VNPCsede_25082015_EDI.ppt
 • Protokols:?d=150825_IKST_VNPC_protokols_inform.doc

  

Foto no diskusijas: Flickr

18.05.2015

Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas instrumenti: Praktisko pētījumu programma. Viedā enerģētika

Darba kārtība: ?d=44058_ENERG_Praktiskie_p_t_jumi_darba_k_rt_ba_18_05_2015_.doc

Protokols: ?d=ENERG_Parktiskie_p_t_jumi_protokols_18062015.doc

Prezentācija: 

 • Praktisko pētījumu programmas loģika un ieguldījums Viedās specializācijas mērķu sasniegšanā:?d=35928_RIS3_praktpet_18052015.ppt
Foto no diskusijas: Flickr

15.05.2015

Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas instrumenti: Praktisko pētījumu programma. Zināšanu ietilpīga bioekonomika

Darba kārtība: ?d=69008_BIOEK_Praktiskie_p_t_jumi_darba_k_rt_ba_15_05_2015_.doc

Protokols: ?d=BIOEK_Pkaktiskie_p_t_jumi_protokols_15062015.doc

Prezentācijas:

 • Praktiskās pētniecības atbalsts Viedās Specializācijas stratēģijas kontekstā (IZM valsts sekretāra vietnieces G.Arājas prezentācija): ?d=71253_Praktiskas_petniecibas_atbalsts_G.Araja.ppt
 • Praktisko pētījumu programmas loģika un ieguldījums Viedās specializācijas mērķu sasniegšanā (A.Kiopa):?d=15857_RIS3_praktpet_A.Kiopa.ppt
Foto no diskusijas: Flickr

14.05.2015

Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas instrumenti: Praktisko pētījumu programma. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas

Darba kārtība: ?d=MATER_Praktiskie_p_t_jumi_darba_k_rt_ba_14_05_2015_.doc

Protokols: ?d=MATER_Praktiskie_p_t_jumi_protokols_14062015.doc
Sākotnējais novērtējums:
?d=SAM111_Praktiskie_petijumi_SN_230415_f.doc

Prezentācijas:

 • Praktiskās pētniecības atbalsts Viedās Specializācijas stratēģijas kontekstā (IZM valsts sekretāra vietnieces G.Arājas prezentācija): ?d=71253_Praktiskas_petniecibas_atbalsts_G.Araja.ppt
 • Praktisko pētījumu programmas loģika un ieguldījums Viedās specializācijas mērķu sasniegšanā (A.Kiopa):?d=15857_RIS3_praktpet_A.Kiopa.ppt

 

Foto no diskusijas: Flickr

11.05.2015

Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas instrumenti: Praktisko pētījumu programma. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas

Darba kārtība: ?d=Farm_cija_Praktiskie_p_t_jumi_darba_k_rt_ba_11_05_2015_.doc

Protokols: ?d=40819_FARM_praktiskie_p_t_jumi_protokols_11062015.doc

Prezentācijas:

 • Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieces G.Arājas prezentācija: Praktiskās pētniecības atbalsts ?d=Praktiskas_petniecibas_atbalsts_11_05_15.ppt
 • Latvijas jauno zinātnieku apvienības prezentācija:?d=2_PrezentacijaJaudzems_11_05_15.ppt
 • Latvijas Ķīmijas un farmācijas asociācijas prezidenta V.Skrīveļa prezentācija:?d=3_Prezentacija_Skrivelis_11_05_15.ppt
Foto no diskusijas: Flickr

07.05.2015

Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas instrumenti: Praktisko pētījumu programma. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Darba kārtība: ?d=IT_Praktiskie_p_t_jumi_darba_k_rt_ba_07_05_2015_.doc

Protokols: ?d=IT_praktiskie_p_t_jjumi_protokols_07_05_2015.doc

Prezentācijas:

 • Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnieces G.Arājas prezentācija "Praktiskās pētniecības atbalsts" ?d=Praktiskas_petniecibas_atbalsts_07_05_15_2_.ppt
 • IZM valsts sekretāra vietnieces A.Kiopas prezentācija "Praktisko pētījumu programmas loģika un ieguldījums Viedās specializācijas mērķu sasniegšanā" ?d=RIS3_praktpet_07052015.ppt
 • Latvijas Jauno zinātnieku apvienības priekšsēdētāja E.Stalidzāna prezentācija "Praktisko pētījumu atbalsta ieviešanas nosacījumi Latvijā ES struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā" ?d=Stalidzans_LJZA_v02.ppt

 

 

Foto no diskusijas