1.  IZM vēstule Ministru prezidentei par viedās specializācijas ieviešanas plānu ?d=izm_vestule_mp.pdf
2.  Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanas un uzraudzības pasākumu plāns līdz 2014. gada 31. decembrim (ar aktuālajiem norises laikiem) ?d=ris3_pasakumu_plans_01_04_14.doc

Viedās specializācijas jomu analītiskie apraksti

 
   • Zināšanu ietilpīga bioekonomika

?d=Bioekonomikas_ekosistema.pdf

   •  Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija

?d=Biomedicina.pdf

   •  Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

?d=94140_IKT.pdf

   •  Viedā enerģētika
?d=Vieda_energetika.pdf
   •  Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
?d=Viedie_materiali.pdf
3. Zināšanu jomu ekosistēmu kopsavilkums ?d=3298_Viedo_specializ_cijas_jomu_ekosistemas_.zip
4. Viedo specializācijas jomu ekosistēmas (jomas spēlētāji un to savstarpējās attiecības, un transakcijas starp tiem)  ?d=Ekosistemu_kopsavilkums_RIS3.pdf
5. Sociālo un humanitāro zinātņu (SHZ) ekosistēmas analītisks apraksts ?d=Socialo_un_humanitaro_zinatnu_SHZ_ekosistemas_analitisks_apraksts.pdf