Jauns publisko diskusiju cikls par ES struktūrfondu atbalstu praktiskiem pētījumiem

13.05.2015

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ir uzsākusi jaunu diskusiju ciklu “Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas instrumenti: praktisko pētījumu programma”. Diskusijas plānotas piecās viedās specializācijas jomās.

Diskusiju mērķis ir noskaidrot augstākās izglītības, zinātnisko institūciju un komersantu viedokli par to, kā nodrošināt Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanu ar Praktisko pētījumu programmas palīdzību. Tāpat iecerēts noskaidrot iesaistīto pušu viedokli par programmas ietvaros plānotajām atbalstāmajām darbībām, atbalsta un finansējuma nosacījumiem un sasniedzamajiem rezultātiem.

Izteikt savu viedokli un piedalīties diskusijās ir aicināti augstākās izglītības un zinātnisko institūciju pārstāvji, nozaru asociāciju, kompetenču centru un uzņēmēju pārstāvji, kā arī politikas veidotāji un īstenotāji.

Diskusiju dalībnieku paustais viedoklis ir ļoti būtisks Praktisko pētījumu atbalsta programmas sekmīgai plānošanai un īstenošanai.

Nākošā diskusija plānota 2015. gada 14. maijā. Dalībai diskusijā lūdzam pieteikties līdz 13. maija plkst. 17.00, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas formu šeit.

Pēc tam diskusija plānota 2015. gada 15. maijā. Dalībai diskusijā lūdzam pieteikties līdz 14. maija plkst. 17.00, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas formu šeit.

Pēdējā diskusija plānota 2015. gada 18. maijā. Dalībai diskusijā lūdzam pieteikties līdz 17. maija plkst. 17.00, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas formu šeit.


Diskusiju laika grafiks

Datums

Laiks

Diskusijas tēma

7. maijs

14.00 – 17.00

Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas instrumenti: Praktisko pētījumu programma. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

11. maijs

14.00 – 17.00

Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas instrumenti: Praktisko pētījumu programma. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas

14. maijs

14.00 – 17.00

Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas instrumenti: Praktisko pētījumu programma. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas

15. maijs

13.00 – 15.00

Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas instrumenti: Praktisko pētījumu programma. Zināšanu ietilpīga bioekonomika

18. maijs

14.00 – 16.00

Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas instrumenti: Praktisko pētījumu programma. Viedā enerģētika

Visas diskusijas notiks Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, 4.stāva zālē.


Diskusijas paredzētas, lai Eiropas Savienības 2014.-2020. gada plānošanas perioda investīciju programmēšanā nodrošinātu Eiropas Komisijas rekomendācijām atbilstošu politikas instrumentu klāsta izstrādi.

Diskusiju ciklu organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, turpinot 2014. gadā aizsāktās konsultācijas par ES struktūrfondu  atbalsta aktivitāšu plānošanu, tai skaitā Viedās specializācijas stratēģijā definēto jomu kontekstā.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Valsts izglītības attīstības aģentūras Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vadītāju Inetu Kurzemnieci (tālr.: 67814328, fakss: 67814344; e-pasts: ineta.kurzemniece@viaa.gov.lv).