Pagarināta reģistrēšanās konferencei WIRE 2015

14.05.2015

Aicinām līdz 20. maijam WIRE 2015 mājaslapā reģistrēties Eiropas inovatīvo reģionu konferencei WIRE 2015, kas norisināsies š. g. 4. - 5. jūnijā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Pieteikšanās Tīklošanās pasākumam/ Plakātu sesijai arī ir pagarināta līdz 20. maijam. Šajā pasākumā aicināti piedalīties pētnieki, zinātnisko institūciju vadītāji un uzņēmumu pētniecības un attīstības darbinieki. Tāpat tīklošanās pasākumā gaidītas būs tehnoloģiju pārneses organizācijas un citas iestādes un sabiedriskās organizācijas, kas darbojas pētniecības un/ vai inovāciju jomā. Plašāka informācija WIRE 2015 mājaslapā.

WIRE 2015 ir Eiropā nozīmīgākais inovāciju, attīstības un reģionālo stratēģiju forums. Lai spriestu par investīcijām pētniecībā un inovācijās un izceltu to potenciālu, konferencē pulcēsies reģionu pārstāvji, politikas veidotāji, biznesa asociācijas, pētnieki un citas inovāciju procesā iesaistītās puses no visas Eiropas.


Vairāk informācijas WIRE 2015 mājaslapā un VIAA mājaslapā.