Notiks diskusiju cikls par Valsts nozīmes pētniecības centru tālākās attīstības scenārijiem

03.07.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā rīko publisko diskusiju ciklu par Valsts nozīmes pētniecības centru (VNPC) tālākās attīstības iespējām. 

Diskusiju mērķis ir noskaidrot VNPC vadošo un veidojošo institūciju viedokli par VNPC tālāko attīstību; identificēt VNPC turpmākās uzturēšanas izmaksas; izstrādāt priekšlikumus VNPC turpmākai attīstībai Viedās specializācijas stratēģijas prioritāšu un jomu kontekstā, iekļaujot iespējamos finansēšanas avotus.

Diskusijās aicināti piedalīties VNPC vadošo, veidojošo zinātnisko institūciju pārstāvji, zinātnisko institūciju pārstāvji, kuriem ir nodrošināta piekļuve VNPC infrastruktūrai, nozaru ministriju un uzraugošo iestāžu pārstāvji, uzņēmēju asociācijas un nevalstiskās organizācijas.

Lai pieteiktu savu dalību diskusijās, aicinām aizpildīt reģistrācijas formu, kas pieejama šeit.


Diskusiju laika grafiks

Plānotais diskusijas laiks

Valsts nozīmes pētniecības centrs

VNPC vadošā un veidojošās zinātniskās institūcijas

Viedās specializācijas joma

25. augusts

14.00 – 16.00

Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju VNPC

VeA VSRC;

EDI, LU, LU MII, RTU

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

26. augusts

14.00 – 16.00

Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju VNPC

LU CFI;

LU, LU FI, LU PMI, RTU, RTU NĶI

Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas

26. augusts

10.00 – 12.30

Farmācijas un biomedicīnas VNPC

OSI;

BMC, LU, RTU

Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas

Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas VNPC

RSU;

LU, PSKUS

28. augusts

10.00-12.30

Meža un ūdens resursu VNPC

LLU;

DU, LHI, LU, LVKĶI, LVMI “Silava”

Zināšanu ietilpīga bioekonomika

Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas VNPC

LVAI;

LLU, LU, “BIOR”, VPLSI, VSGSI

28. augusts

14.00 – 16.00

Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju VNPC

RTU;

FEI, LU, LU BI

Viedā enerģētika

27. augusts

14.00-16.30

Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju VNPC

LU;

LU FSI, LU LVI, LU LFMI

---

VNPC sociālekonomikā un sabiedrības vadībā

LU;LVAEI

 

Diskusijas paredzētas, lai noskaidrotu VNPC vadošo un veidojošo institūciju viedokli par VNPC tālāko attīstību, identificētu VNPC turpmākās uzturēšanas izmaksas un izstrādātu priekšlikumus VNPC turpmākai attīstībai Viedās specializācijas stratēģijas prioritāšu un jomu kontekstā, iekļaujot iespējamos finansēšanas avotus.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vadītāju Inetu Kurzemnieci (tālr.: 67814328; fakss: 67814344; e-pasts: ineta.kurzemniece@viaa.gov.lv) vai VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vecāko eksperti Lindu Klūgu (tālr.: 67559495; e-pasts: linda.kluga@viaa.gov.lv).