Mainīts diskusiju laika grafiks

30.07.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka veiktas izmaiņas publisko diskusiju cikla par Valsts nozīmes pētniecības centru (VNPC) tālākās attīstības iespējām laika grafikā.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Aktualizētā informācija par diskusiju norises laiku un vietu skatāma šeit.

 


Diskusiju mērķis ir:

  • noskaidrot VNPC vadošo un veidojošo institūciju viedokli par VNPC tālāko attīstību;
  • identificēt VNPC turpmākās uzturēšanas izmaksas;
  • izstrādāt priekšlikumus VNPC turpmākai attīstībai Viedās specializācijas stratēģijas prioritāšu un jomu kontekstā, iekļaujot iespējamos finansēšanas avotus.