Publicēts inovatīvo reģionu konferences WIRE 2015 tēžu krājums

10.11.2015

Publicēts Latvijas prezidentūras ietvaros notikušās inovatīvo reģionu konferences WIRE 2015 tēžu krājums. Konference notika š. g. 4. – 5. jūnijā, pulcējot vairāk nekā 300 dalībniekus no 31 valsts, lai diskutētu par globālajiem izaicinājumiem Eiropas pētniecībai un inovācijai, izstrādātu praktiskus priekšlikumus, kā arī iepazītu labās prakses piemērus. 


Lai spriestu par investīcijām pētniecībā un inovācijā un izceltu to potenciālu, konferencē pulcējās reģionu pārstāvji, politikas veidotāji, biznesa asociācijas, pētnieki un citas inovācijas procesā iesaistītās puses no visas Eiropas.

Viens no galvenajiem konferences tematiem bija izaicinājumi Eiropas reģioniem, ieviešot Viedās specializācijas stratēģiju, kas ir noteicošais faktors valsts vai reģiona konkurētspējai. Eksperti WIRE 2015 meklēja risinājumus inovācijas barjeru mazināšanai, veidojot sadarbību starp pētniekiem, uzņēmējiem, valsts iestādēm un sabiedrību.

Konferences tēžu krājums ir pieejams WIRE 2015 mājaslapā.

Eiropas inovatīvo reģionu nedēļas konferenci WIRE 2015 ar Eiropas Komisijas atbalstu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Izglītības un zinātnes ministrija. WIRE ir ikgadējs pētniecības un inovācijas forums, kas katru gadu notiek valstī, kas tobrīd vada ES Padomes darbu.