Jauns diskusiju cikls – Viedās specializācijas stratēģijas jomu ekosistēmu apraksti

29.10.2015

Diskusiju cikla mērķis ir iepazīstināt augstākās izglītības un zinātnisko institūciju, komersantu pārstāvjus ar SIA FIDEA izstrādātajām viedo specializāciju jomu ekosistēmām. 

Viedās specializācijas jomas ekosistēma ietver visus industrijas, zinātnes un izglītības pārstāvjus, kuri rada viedās specializācijas jomā ietilpstošas zināšanas vai tās izmanto.

Ekosistēma ir jomas spēlētāji un to savstarpējās attiecības. Ekosistēmu analītiskie apraksti ir izstrādāti, lai politikas veidotāji, īstenotāji, projektu pieteicēji un sabiedrība kopumā izprastu specializācijas jomu būtību, nišas, vajadzības un ietekmi uz tautsaimniecību.

Diskusijas darba kārtības galvenie punkti:

  1. Izglītības un zinātnes ministrijas prezentācija par Viedo specializāciju ekosistēmu analītisko aprakstu izstrādes pamatojumu un izmantojumu (apmēram 10 min.);
  2. SIA Fidea prezentācija par attiecīgās Viedās specializācijas jomas ekosistēmu (apmēram 20 min.);
  3. Diskusija (apmēram 1h).

Diskusijas ir nepieciešamas, lai Eiropas Savienības 2014.–2020. gada plānošanas perioda investīciju programmēšanā nodrošinātu Eiropas Komisijas rekomendācijām atbilstošu politikas instrumentu klāsta izstrādi. Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) turpina 2014. gadā aizsāktās konsultācijas par ES Struktūrfondu  atbalsta aktivitāšu plānošanu, tai skaitā Viedās specializācijas stratēģijā definēto jomu kontekstā.

Diskusijas norisināsies VIAA telpās, Vaļņu ielā 1 (4. stāva zālē), laika periodā no 2. līdz 5. novembrim.

Diskusiju cikla laika plānojums:

Datums, laiks

Diskusijas tēma 

02.11.2015

pl. 10.00–11.30

“Viedās specializācijas stratēģijas jomu ekosistēmu apraksti. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”

02.11.2015

pl. 15.00–16.30

“Viedās specializācijas stratēģijas jomu ekosistēmu apraksti.  Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas ”

03.11.2015

pl. 15.00–16.30

“Viedās specializācijas stratēģijas jomu ekosistēmu apraksti. Zināšanu ietilpīga bioekonomika”

05.11.2015

pl. 10.00–11.30

“Viedās specializācijas stratēģijas jomu ekosistēmu apraksti. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas

05.11.2015

pl. 15.00–16.30

“Viedās specializācijas stratēģijas jomu ekosistēmu apraksti. Viedā enerģētika

Aicinām Jūs/Jūsu iestādes pārstāvi piedalīties šajā diskusijā un pārstāvēt savas organizācijas viedokli. Jūsu paustais viedoklis ir ļoti būtisks ekosistēmu aprakstu precizēšanā un sabiedrības informēšanā!

Iepriekšēja pieteikšanās un reģistrācija uz diskusiju nav nepieciešama.