Laura Kristīne Melne (III vieta 2.vecuma grupā)

Krīze

Ja pasaulē nebūtu nabadzības,
Tad arī Eiropā tā nebūtu.
Ja Eiropā nebūtu nabadzības,
Tad arī Latvijā tā nebūtu.

Sākās viss krīzes dēļ,
Kura jau ir Latvijā...
Tā ar lielu jaudu,
Izēd latvju naudu.

Kā no krīzes izglābties,
Kā ar krīzi sadzīvot?
Ja viss, ko darām, viss, ko ēdam,
Maksā lielu naudu?

Tikai daži to reto prieku bauda,
Jo reti kuram ir tā nauda.
Dažiem ir mašīna ar lielu jaudu?
Bet daudzi stāv ar tukšu sauju.

Daudz te brīžu grūtu,
Ja tik tu te būtu...
Atnāc pie mums drīz,
Ja tik krīze tevi nenodzīs.

Laimes Māt, atnes burvju dziru,
Ne es vienīgā to gribu...
Valdībai to vajadzētu,
Lai tā tautu sadzirdētu!!!

 

Laura Kristīne Melne, 12 gadi
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola