Noslēgusies konkursa „Eiropa skolā” darbu iesniegšana

09.04.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) bērnu un jauniešu radošo darbu konkursā „Eiropa skolā” ir saņēmusi vairāk nekā 200 darbus.

Konkursā Latvijas izglītības iestāžu skolēni vecumā no 6 līdz 20 gadiem pauda savu skatījumu uz tēmām „Kopīgais un atšķirīgais Eiropā un Latvijā” un „Mana valsts - tava valsts”. Vairāk nekā puse no iesniegtajiem radošajiem darbiem ir vizuālie darbi, pārējie – literārie.

Iesūtīto darbu vērtēšana norisināsies līdz aprīļa beigām. Par konkursa rezultātiem uzvarētāji tiks informēti personiski, kā arī konkursa uzvarētāju vārdi tiks publicēti VIAA mājas lapā.

Labāko darbu autoru un pedagogu apbalvošana notiks noslēguma pasākumā 9. maijā.

„Eiropa skolā” ir ikgadējs starptautisks konkurss, kas notiek Latvijā un vairāk kā desmit Eiropas valstīs. Tā mērķis ir veicināt bērnu, skolēnu un skolotāju izpratni un cieņu pret kultūras dažādību Eiropā, sekmēt eiropeiskās apziņas, starptautiskās sadarbības un demokrātijas izpratni, kā arī attīstīt spēju ar radošu darbu palīdzību paust personisko attieksmi un pamatvērtības par Eiropu un dzīvi daudzkulturālā sabiedrībā. Šī gada konkursa darbu tēmas ir noteiktas saskaņā ar Eiropas 2013.gada moto „2013.gads – Eiropas pilsoņu gads”.

Šī gada konkursā darbus varēja iesniegt no 1. līdz 28. martam.