Noslēgusies konkursa „Eiropa skolā” darbu vērtēšana

29.04.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) bērnu un jauniešu radošo darbu konkursā „Eiropa skolā” ir saņēmusi 231 darbu. Latvijas izglītības iestāžu izglītojamie vecumā no 6 līdz 20 gadiem savu skatījumu uz tēmām „Kopīgais un atšķirīgais Eiropā un Latvijā” un „Mana valsts - tava valsts” pauduši 94 literāros darbos un 137 vizuālos darbos.

Patlaban darbs pie iesūtīto darbu vērtēšanas ir pabeigts. Labāko darbu autori tiks personiski uzaicināti uz konkursa noslēguma pasākumu, kas notiks 9.maijā. Konkursa uzvarētāju vārdi tiks publicēti arī VIAA mājas lapā.

Labāko darbu autoru un pedagogu apbalvošana norisināsies 9. maijā, Rīgas Kongresu nama Mazajā zālē 3. stāvā no plkst. 11.00 līdz 13.00. Visu iesūtīto darbu izstāde notiks no 9.maija līdz 21.maijam Mazās zāles foajē.

Konkursa „Eiropa skolā” mērķis ir veicināt bērnu, skolēnu un skolotāju izpratni un cieņu pret kultūras dažādībām Eiropā, sekmēt eiropeiskās apziņas, starptautiskās sadarbības un demokrātijas izpratni, kā arī attīstīt spēju ar radošu darbu palīdzību paust personisko attieksmi pret aktuāliem jautājumiem Eiropas kontekstā. Darbus varēja iesniegt no šā gada 1.marta līdz 28. martam.