Apbalvo bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa uzvarētājus

09.05.2013

Šodien, 9. maijā, plkst. 11.00 Rīgas Kongresu nama Mazajā zālē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) apbalvoja bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa „Eiropa skolā” laureātus un atklāja darbu izstādi. Konkursa žūrija kopā vērtēja vairāk nekā 200 darbu, kas atklāja jauniešu izpratni par kopīgo un atšķirīgo Eiropā un Latvijā.

Pirmo trīs vietu ieguvēji vecuma grupā no 6 līdz 10 gadiem balvā saņēma ģimenes biļeti uz Līvu akvaparku, grupā no 11 līdz 15 gadiem - piedzīvojuma parka „Meža kaķis” dāvanu karti, bet vecuma grupā no 16 līdz 20 gadiem – iespēju doties uz starptautisku vasaras nometni Vācijā. Savukārt godalgoto audzēkņu skolotāji kā pateicību par bērnu virzīšanu un atbalstīšanu radošo darbu tapšanā saņems grāmatnīcas „Jānis Roze” dāvanu kartes.

Konkursā bērni un jaunieši no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem ar literāro vai vizuālo darbu palīdzību pauda savu skatījumu par tēmām: „Kopīgais un atšķirīgais Eiropā un Latvijā” un „Mana valsts – tava valsts”.

Visu konkursantu iesniegtos darbus līdz 2013.gada 21.maijam būs iespējams bez maksas apskatīt izstādē Rīgas Kongresu namā. Konkursa laureātu darbi apskatāmi un izlasāmi VIAA mājas lapā, sadaļā 2013. gada konkurss >> Vizuālo darbu laureāti un Literāro darbu laureāti.

Fotogrāfijas no apbalvošanas ceremonijas var aplūkot VIAA mājas lapā, sadaļā 2013. gada konkurss >>Apbalvošanas fotogalerija.

„Eiropa skolā” ir ikgadējs starptautisks konkurss, kas notiek Latvijā un citās Eiropas valstīs, piemēram, Horvātijā, Igaunijā, Vācijā, Kiprā un Čehijā. Tā mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi un cieņu pret kultūras dažādību Eiropā un ar radošu darbu palīdzību sekmēt eiropeiskās apziņas, starptautiskās sadarbības un demokrātijas izpratni. Latvijā kopš 2010.gada konkursu organizē VIAA.

Vizuālo darbu laureāti

LaureātsIzglītības iestādeVietaPedagogs
Vecuma grupa: 6-10 gadi
Laura Čerpakovska Preiļu 1.pamatskola I Astrīda Čerpakovska
Reinis Linejs Iecavas p.i.i. "Cālītis" II Ilze Blaumane
Elīna Petruņko Pabažu pamatskola III Zaiga Zaremba
Vecuma grupa: 11-15 gadi
Monika Kaļķe Teteles pamatskolas bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs
I Anna Kaltigina
Emīls Miķelis Miķelsons Rīgas Centra sākumskola II Inga Reine
Armands Līdigs Rīgas Centra sākumskola III Inga Reine
Vecuma grupa: 16-20 gadi   
Evelīna Elksnīte Jēkabpils valsts ģimnāzija I  Elga Skrebele
Ilze Rūtiņa Špoģu vidusskola II   Antra Dombrovska
Jevgēnijs Perčatkins Liepājas pilsētas 12.vidusskola III   Valērija Bortkuna

Literāro darbu laureāti

LaureātsIzglītības iestādeVietaPedagogs
Vecuma grupa: 6-10 gadi
Zane Apele Zilupes vidusskola  I Dzintra Kučāne
Jana Purne Cēsu internātpamatskola -
rehabilitācijas centrs
 II Mirdza Lībiete
Undīne Strauta Garkalnes vidusskola  III Gunta Garanča
Vecuma grupa: 11-15 gadi
Elza Sējēja Bauskas pilsētas pamatskola  I Ieva Mašale
Paula Elizabete Daugule Bauskas pilsētas pamatskola II Ieva Mašale
Dinija Salacgrāve Bauskas pilsētas pamatskola III Ieva Mašale
Vecuma grupa: 16-20 gadi  
Marta Māra Miezīte Valkas ģimnāzija I Lilita Kreicberga
Marika Ragucka - Ragovska Jelgavas Spīdolas ģimnāzija II Antra Latiša
Signe Zalužinska Valkas ģimnāzija III Lilita Kreicberga