VIAA izsludina konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”. Tā mērķis ir apzināt, novērtēt un popularizēt oriģinālus un efektīvus valodu apguves veidus. Atzinības zīmi kā balvu piešķir par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un apguves jomā neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma.


2010.gada konkursam var pieteikties visi, kas īsteno valodu apguves projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas.

Tie var būt:

 • publisko tiesību subjekti (valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes);
 • fiziskas personas;
 • neformālās izglītības sniedzēji (bibliotēkas, radio, televīzija);
 • komersanti.

Konkursa tematiskās prioritātes 2010.gadam:

 • Svešvalodu apguve manā dzīves vietā;
 • Valodu prasmes darbam.

Pieteikšanās

Projekta pieteikumus jāiesniedz līdz 2010.gada 2.augustam.

Tie jāiesniedz personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 2010.gada 2.augusts).
VIAA adrese:
Vaļņu iela 1 (5.stāva sekretariāts)
Rīga,
LV-1050

Papildu informācija:

 • Konkursa nolikums eazva_2010_nolikums.doc?d=files/news/2825/eazva_2010_nolikums.doc
 • Pieteikuma veidlapa pieteikuma_veidlapa_eazva.doc?d=files/news/2825/pieteikuma_veidlapa_eazva.doc
 • Vērtēšanas veidlapa eazva_vertesanas_kriteriji.doc?d=files/news/2825/eazva_vertesanas_kriteriji.doc
 • pa tālruni 67359077;
 • rakstot uz e-pastu: zane.kurme@viaa.gov.lv.

EAZVA ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas norisinās 30 Eiropas valstīs. EAZVA rosina valodu mācīšanos un mācīšanu, jaunu tehniku izstrādi un izmantošanu valodu apguvē un labas prakses piemēru popularizēšanu. EAZVA palīdz veicināt novatorisku un efektīvu svešvalodu apguvi skolās, augstskolās un mūžizglītībā, tāpat meklē un atrod jaunas, oriģinālas, citās valstīs un valodās pārņemamas svešvalodu apguves metodes un paņēmienus.