Izvērtēti EAZVA konkursā iesniegtie projekti

02.09.2010

Ir noslēgusies konkursā „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” iesniegto projektu izvērtēšana. Kopumā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) konkursā saņēma astoņus projektu pieteikumus. Konkursā varēja pieteikties visi, kas īsteno inovatīvu valodu apguves projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas.

Žūrija Eiropas atzinības zīmes saņemšanai izvirzīja vienu projektu. Konkursa uzvarētājs tiks paziņots 2010.gada 22.septembrī konferencē „Valodas vide uzņēmējdarbībā”. Konference norisināsies Latvijas Universitātes Mazajā aulā. Uzaicinājumus un konferences programmu konkursa dalībnieki saņems ierakstītas vēstules formā pa pastu.
2010.gada konkursa tematiskās prioritātes bija:

  • Svešvalodu apguve manā dzīves vietā;
  • Valodu prasmes darbam.

Vērtēšanas žūrijas sastāvā bija pārstāvji no VIAA, Latviešu valodas aģentūras, Valsts valodas centra, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Universitātes.
Konkurss „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas vērsta uz valodu mācīšanu un mācīšanos, jaunu tehniku izmantošanu, zināšanu par to izplatīšanu un labas prakses veicināšanu. Konkursa organizēšanas mērķis ir veicināt novatorisku un efektīvu svešvalodu apguvi skolās, augstskolās un mūžizglītībā. Iniciatīvas būtība ir kampaņveidīgi meklēt un atrast jaunas, oriģinālas, citās valstīs un valodās pārņemamas svešvalodu apguves metodes un paņēmienus.