Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē piešķirta SIA „E Forma”

22.09.2010

SIA „E Forma” izstrādātā burtu ābece latviešu valodā iPhone platformai atzīta par labāko Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā konkursā „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” (EAZVA). Konkursa uzvarētāja apbalvošana notika konferencē „Valoda, vide, ekonomika”, kas 22. septembrī norisinājās Latvijas Universitātē.

Vizuālo komunikāciju aģentūras „E Forma” izstrādātā mūsdienīgā latviešu valodas burtu ābece domāta gan pirmskolas vecuma bērniem, gan pieaugušajiem. Ābecē interesanti attēlots katrs latviešu valodas alfabēta burts, atskaņota tā izruna un nosaukts vārds, kas sākas ar šo burtu. Katrs burts ir papildināts ar dzīvespriecīgām un interaktīvam ilustrācijām, kas motivē un palīdz viegli un ātri apgūt latviešu valodas alfabētu. Programma attīsta prasmi pazīt burtus, izprast sakarību starp burtu un vārdu, kā arī trenē atmiņu un veicina uzmanības noturību un vērīgumu.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu saņēma Balvu pamatskolas Valodu metodiskās komisijas vadītāja Larisa Krištopanova par projektu „No valodas uz valodu”. 

Konkurss apzina, novērtē un popularizē oriģinālus un efektīvus valodu apguves veidus. Atzinības zīmi kā balvu piešķir par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un apguves jomā neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma.

Dalībai 2010. gada konkursā varēja pieteikties visi, kas īsteno valodu apguves projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas – valsts pārvaldes iestādes, fiziskas personas, neformālās izglītības sniedzēji (bibliotēkas, plašsaziņas līdzekļi), komersanti. VIAA konkursā saņēma astoņus pieteikumus.

Konkursa žūrijā bija pārstāvji no VIAA, Latviešu valodas aģentūras, Valsts valodas centra, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Universitātes.

EAZVA ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas norisinās 30 Eiropas valstīs. EAZVA rosina valodu mācīšanos un mācīšanu, jaunu tehniku izstrādi un izmantošanu valodu apguvē, labas prakses piemēru popularizēšanu. EAZVA palīdz veicināt novatorisku un efektīvu svešvalodu apguvi skolās, augstskolās un mūžizglītībā, kā arī rod jaunas, oriģinālas, no citām valstīm un valodām pārņemamas svešvalodu apguves metodes.