Runājoša ābece mobilajā telefonā

27.12.2010

Vizuālo komunikāciju aģentūras „E Forma” izstrādātā interaktīvā burtu ābece latviešu valodā atzīta par labāko Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā 2010. gada konkursā „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” (EAZVA). Konkurss apzina, novērtē un popularizē oriģinālus un efektīvus valodu apguves veidus. Atzinības zīmi kā balvu piešķir par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un apguves jomā neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma.

Ābeces idejas autors, „E Forma” direktors Ardis Markss pastāstīja:

Ābeces tapšana

Šo produktu var uzskatīt par divdesmit gadu laikā iegūto mūsu zināšanu un pieredzes rezultātu. „E Forma” jau no 1996. gada darbojas komunikācijas un reklāmas jomā, bet  uzņēmuma speciālistu kodols, ieskaitot mani, šajā biznesā ir vairāk par divdesmit gadiem. Paralēli darbam aģentūrā esmu mācībspēks Latvijas Universitātē, kur pasniedzu brendingu jeb zīmolvedību. Mūsu kolektīvā ir bijušie pedagogi un vairāki augstskolu pasniedzēji ar lielu darba stāžu.

Ideja par interaktīvo ābeci latviešu valodā man radās pirms 15 gadiem, kad vecākais dēls, spēlējot spēlīti, kā pirmo iemācījās angļu, nevis latviešu alfabētu. Aizgāja uz bērnu dārzu un rāda audzinātājai - Ei, bī, sī…

Pirmie mēģinājumi radīt interaktīvas programmas latviešu valodā mums bija jau 2000. gadā, kad centāmies vienoties ar ražotājiem par anglisko programmu tulkošanu un lokalizēšanu. Viņi nebija ieinteresēti, jo Latvijas tirgus ir pārāk mazs. Tad mēs sapratām -, ja paši neradīsim savas programmas, neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Tagad esam diezgan zinoši un pieredzējuši un mums ir pieejama atbilstoša platforma, kas ļāva manu ideju īstenot. Sākotnēji tas bija tikai eksperiments, kas nu ir veiksmīgi izdevies. Uzsākot ābeces izveidi, veicām pamatīgu izpētes darbu. Mēs testējām līdzīgus ārvalstu produktus, un droši varam teikt, ka esam radījuši labāko šajā segmentā. Mūsu veiksmes pamatā ir tas, ka veidojām interaktīvo ābeci, domādami par saviem bērniem, kas to varēs lietot. Viņi bija pirmie, kas to izmēģināja. Ābeci veidoja septiņu cilvēku grupa, tai skaitā divas sākumskolas skolotājas. Mūs konsultēja arī vairāki valodas speciālisti.

Pirms darba uzsākšanas īpaši pētījām latviešu ābeces vēsturi. Atklājām, ka gandrīz uz visu veco ābeču vākiem bijis attēlots gailis. Šī tradīcija izveidojusies valstīs, kur dominējošā bija luterticība. Mēs nolēmām sekot tradīcijai, tādēļ arī mūsu ābeces simbols ir gailis. Interesants atklājums bija kāda 1907. gada latviešu ābece, kur ar zīmējumu palīdzību pirmo reizi mēģināja attēlot burtu izrunu. Pēc simts gadiem mēs šo ideju varam pilnvērtīgi īstenot savā ābecē.

Bērns māca bērnu

Interaktīvā ābece domāta gan pirmskolas vecuma bērniem, gan pieaugušajiem. Ābecē interesanti attēlots katrs latviešu valodas alfabēta burts, atskaņota tā izruna un nosaukts vārds, kas sākas ar šo burtu. Ikviens burts ir papildināts ar dzīvespriecīgām un interaktīvam ilustrācijām, kas motivē un palīdz viegli un ātri apgūt latviešu valodas alfabētu. Programma attīsta prasmi pazīt burtus, izprast sakarību starp burtu un vārdu, kā arī trenē atmiņu un veicina uzmanības noturību un vērīgumu.

Ābecē dzirdama autentiska latviešu bērna balss ar pareizu izrunu, kas ir īpaši būtiska valodas apguvē bērniem, kas dzīvo ārpus Latvijas robežām. Bija arī iespēja izmantot profesionāla diktora vai kāda pieaugušā balsi, tomēr mēs piekrītam tām pedagoģijas teorijām, ka vislabāk bērns mācās no cita bērna. Interaktīvās ābeces veidošanā izmantojām Montesori pedagoģijas teoriju, kuras pamatā ir filozofiskā atziņa par bērna dabisko cenšanos izzināt pasauli un sevi. To viņš dara ar aizrautību un bez piespiešanas. Tādēļ ābece veidota uz vienkāršas, bērnam saprotamas platformas un tajā ietverts spēles elements. Ābeci var sākt lietot divgadīgs bērns, un spēlēdamies viņš neapzināti var iemācīties alfabētu ātrāk, nekā tas ir ierasts.

Interaktīvā ābece darbojas uz kompānijas „Apple” izstrādātās platformas, ko lieto ierīcēs ar skārienjūtīgiem displejiem - „iPhone”, „iPad” un „iPod touch”. Esam izvēlējušies šo platformu, jo tā ir viskvalitatīvākā un vispopulārākā šāda tipa ierīču segmentā. Piemēram, ASV „Apple” tirgus daļa šo ierīču segmentā ir 99,4%. Pārējie ražotāji nespēj vienoties par tāda standarta ieviešanu, kas varētu konkurēt ar „Apple”. Tā kā šādu interaktīvu apmācības programmu izstrāde ir ļoti darbietilpīgs process, mēs pagaidām neplānojam izstrādāt produktus citām platformām.

Latviešu ābece nebūs vienīgā

Latviešu ābece ir tikai pirmais produkts, un mēs turpinām šajā jomā darboties. Pārdošanā jau nonākusi krievu valodas ābece, un drīzumā būs gatava arī angļu valodas versija. Uz šīs platformas izveidots neliels skaits produktu mazajās valodās, tādēļ par mūsu darbu interesējas kaimiņi Ziemeļvalstīs. Plānojam veidot ābeci norvēģu valodā. Par mūsu tehnoloģiju interesi izrāda arī zviedri un lietuvieši. Strādājam arī pie ābeces, kas ir pielāgota bērniem ar īpašām vajadzībām.

Ābece gūst atzinību pasaulē

Uzvara EAZVA konkursā sniedza mums pārliecību, ka strādājam pareizā virzienā. Esam gandarīti, ka mūsu idejas ir pamanītas un novērtētas. Interaktīvā ābece ieguva atzinību arī Starptautiskajā elektronisko mediju konkursa atlases kārtā Latvijā, un ceram uz veiksmīgu startu pasaules konkursā. Mūsu produkts ir izvirzīts arī uz otro kārtu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajā konkursā „Eksporta un inovācijas balva 2010”.

2010. gada vasarā mēs prezentējām ābeci skolotājiem, kas strādā latviešu skolās visā pasaulē. Esam saņēmuši pozitīvas atsauksmes par mūsu produktu no dažādām pasaules malām. Ābeci ir lejupielādējuši lietotāji no 44 pasaules valstīm.

Jaunā tehnoloģija sniedz plašas iespējas

Plānojam izstrādāt arī citas interaktīvi izglītojošas programmas, tieši tādēļ es pašlaik studēju maģistrantūrā, lai saprastu, kā jauno tehnoloģiju izmantot izglītības jomā. Šādi produkti kļūst arvien pieprasītāki pasaulē. Diemžēl mūsu izglītības sistēma to vēl nav aptvērusi, jo ir smagnēja un inerta. Ir jāsaprot, ka esam jaunas tehnoloģiskās revolūcijas priekšā, jo pašlaik sākusies pāreja no vienvirziena komunikācijas un divu dimensiju vides uz jaunu interaktīvu platformu – skārienjūtīgiem displejiem, kuru attēla izšķirtspēja ir salīdzināma ar glancēto žurnālu fotogrāfijām. Planšetdatori darbojas trīsdimensiju vidē, kas sniedz vēl nebijušas iespējas. Nav tālu tas laiks, kad skolēni grāmatu un burtnīcu vietā uz skolu ņems līdzi tikai plāno un vieglo planšetdatoru, kurā glabāsies visa mācību viela. Mēs varēsim no testiem ar atbilžu variantiem atgriezties pie rakstītā teksta plašākas lietošanas.

Tehnoloģija ļauj rakstīt, rēķināt un zīmēt uz parastas papīra lapas, kas izlikta uz skārienjūtīgā displeja, un automātiski ieskenēt datorā. Skolotājam tas būtiski atvieglos darbu labošanu, jo viņš saņems tos elektroniskā veidā, un rutīnas darbu paveiks dators. Jau tagad lielajās valodās ir pieejamas dažādu mācību priekšmetu programmas, kurās ar audiovizuāliem materiāliem un trīsdimensiju modeļiem iespējams apgūt ķīmiju, fiziku, bioloģiju, astronomiju un citus priekšmetus. Piemēram, viena no pasaulē pirktākajām mācību spēlēm 2010. gada vasarā bija Mendeļejeva ķīmisko elementu interaktīvā tabula, kas aizraujošā veidā bērniem ļauj apgūt ķīmijas pamatus. Ir pēdējais laiks domāt par šādu programmu veidošanu latviešu valodā.