Turpinās darbu pieņemšana konkursā „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”

08.07.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, lai apzinātu, novērtētu un popularizētu oriģinālus un efektīvus valodu mācīšanas veidus.

Atzinības zīmi piešķir par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un apguves jomā neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma. 2011. gada konkursam var pieteikties visi, kas īsteno valodu apguves projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas – valsts pārvaldes iestādes, fiziskas personas, neformālās izglītības sniedzēji (bibliotēkas, plašsaziņas līdzekļi), komersanti. Šī gada konkursa tematiskās prioritātes ir „Valodu prasmes profesionālai izaugsmei” un „Valodas – ceļš uz labāku sabiedrību”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 29. jūlijs.

Konkursa nolikums: eazva_konkursa_nolikums_2011.doc?d=files/news/7598/eazva_konkursa_nolikums_2011.doc

Konkurss, ko Latvijā koordinē VIAA, ir Eiropas Komisijas iniciatīva. Tas norisinās 30 Eiropas valstīs un rosina valodu mācīšanos un mācīšanu, jaunu metožu izstrādi un izmantošanu valodu apguvē, labas prakses piemēru popularizēšanu. Konkurss veicina novatorisku un efektīvu svešvalodu apguvi visa mūža garumā, kā arī rod jaunas, oriģinālas, no citām valstīm un valodām pārņemamas svešvalodu apguves metodes un paņēmienus.