Izvērtēti EAZVA konkursā iesniegtie projekti

24.09.2012

Ir noslēgusies konkursā „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” iesniegto projektu izvērtēšana. Šajā gadā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) konkursā saņēma 11 projektu pieteikumus. Konkursā varēja pieteikties visi, kas īsteno inovatīvu valodu apguves projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas.

Žūrija Eiropas Atzinības zīmes saņemšanai izvirzīja vienu projektu. Konkursa uzvarētājs tiks paziņots 2012.gada 26.septembrī konferences „Inovatīvie un tradicionālie latviešu valodas apguves līdzekļi” ietvaros, kas norisināsies „Albert Hotel” (Dzirnavu ielā 33), konferenču zālē „Space”.

2012.gada konkursa tēmas:

  • starpkultūru izglītība – dažādu valodu pielietošana mācību procesā;
  • jaunāko tehnoloģiju, virtuālās vides un sociālo tīklu izmantošana valodu apguvē.

Vērtēšanas žūrijas sastāvā bija pārstāvji no VIAA, Latviešu valodas aģentūras, Valsts valodas centra, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Universitātes.

Konkurss „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas vērsta uz valodu mācīšanu un mācīšanos, jaunu tehniku izmantošanu un labās prakses veicināšanu.

Konkursa mērķis ir veicināt novatorisku un efektīvu svešvalodu apguvi dažādās institūcijās (skolās, augstskolās, organizācijās). Iniciatīvas būtība ir kampaņveidīgi meklēt un atrast jaunas, oriģinālas, citās valstīs un valodās pārņemamas svešvalodu apguves metodes un paņēmienus.