VIAA izsludina 2012.gada konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”

10.07.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina projektu konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, lai apzinātu, novērtētu un popularizētu oriģinālus un efektīvus valodu mācīšanas veidus.

2012.gada konkursam var pieteikties visi, kas īsteno valodu apguves projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas:

  1. publisko tiesību subjekti, to iestādes;
  2. fiziskas personas;
  3. neformālās izglītības sniedzēji (bibliotēkas, plašsaziņas līdzekļi);
  4. komersanti.

VIAA atzinības zīmi piešķirs par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un apguves jomā neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma. Būtiski atcerēties, ka atzinības zīmi piešķir projektiem, kas pieteikšanas brīdī tiek īstenoti vai tuvojas nobeigumam, un ka to nepiešķir par izstrādātiem mācību materiāliem.

Šogad tematiskās prioritātes ir:

  • starpkultūru izglītība – dažādu valodu pielietošana mācību procesā;
  • jaunāko tehnoloģiju, virtuālās vides un sociālo tīklu izmantošana valodu apguvē.

Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2012.gada 15.augustam.

Projekta pieteikumu var iesniegt VIAA personīgi Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050 (5.stāva sekretariātā), sūtot pa pastu (pasta zīmoga datums 2012.gada 15.augusts) vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv (saņemšanas datums VIAA 2012.gada 15.augusts).

Papildus informācija:

  • VIAA Iekšējie noteikumi: viaa_ieksejie_noteikumi.pdf?d=files/news/15759/viaa_ieksejie_noteikumi.pdf
  • VIAA rīkojums: viaa_rikojums.pdf?d=files/news/15759/viaa_rikojums.pdf
  • Projektu konkursa nosacījumi: konkursa_nosacijumi.pdf?d=files/news/15759/konkursa_nosacijumi.pdf
  • Pieteikuma veidlapa: pieteikuma_veidlapa.doc?d=files/news/15759/pieteikuma_veidlapa.doc

Konkursa uzvarētāji saņems Eiropas Komisijas diplomu, tiesības izmantot Eiropas Komisijas izstrādāto atzinības zīmes simboliku, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras speciālbalvu.