„Eiropas atzinības zīme valodu apguvē 2007”

22. septembrī Valsts valodas aģentūras (VVA) rīkotās Eiropas valodu dienas 2007 ietvaros Latvijas Universitātes Lielajā aulā tika sumināti konkursa „Eiropas atzinības zīme valodu apguvē 2007” (EAZVA) laureāti. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža konkursa uzvarētājiem pasniedza Eiropas Komisijas diplomus, kā arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas speciālbalvas. Konkursa uzvarētāji arī iegūst tiesības izmantot EAZVA simboliku.
Ik gadu Eiropas Komisija izsludina konkursa „Eiropas atzinības zīme valodu apguvē” tematisko prioritāti. Šā gada prioritāte – valodu piedāvājuma dažādošana. Tādēļ APA aicināja pieteikties dalībniekus ar inovatīviem projektiem, kuri piedāvā radoši apgūt vairākas valodas, it īpaši retāk mācītās un mazāk lietotās.

Šogad Eiropas Komisijas EAZVA diplomus saņēma  projekti „Mācies un ceļo” (Vaivaru pamatskola), „Mācāmies svešvalodu, praktiski darbojoties” (Penkules pagasta Sieviešu klubs „Liepas” un Penkules pag. izglītības un informācijas centrs), „Izvēlies mācīties trešo svešvalodu – spāņu” (Ventspils 4. vidusskola) un „Itāliešu valoda, tās apguve 2. vidusskolā” (Rīgas 2. vidusskola). Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas diplomi tika piešķirti projektiem „Saturiskā integrētā valodas mācīšanās sākumskolā” (Aizkraukles pagasta sākumskola) un „Es starp valodām” (Balvu pamatskola).

Kopumā konkursam tika pieteikti deviņi projekti. Tos izvērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā bija valodu apguves speciālisti no dažādām valsts institūcijām, kā arī tika pieaicināts ārzemju eksperts.

Konkursa „Eiropas atzinības zīme valodu apguvē 2007” apbalvoto projektu apraksti

Vaivaru pamatskolas projekts "Mācies un ceļo"

Projekta mērķis ir izveidot un nostiprināt sākumskolas skolēnos interesi par Eiropas tautu valodām un radīt viņos pārliecinošu motivāciju apgūt valodas. Projektā piedalījās Vaivaru pamatskolas 4.klases skolēni, kas izveidoja kalendāru par 12 Eiropas valstīm: Latviju, Lietuvu, Igauniju, Austriju, Franciju. Spāniju, Beļģiju, Grieķiju, Itāliju, Lielbritāniju, Portugāli un Vāciju. Gatavo produktu skolas administrācija nolēma tipogrāfiski izdot un pasniegt gan katram Vaivaru pamatskolas skolēnam un darbiniekam, uzsākot jauno 2007./2008. skolas gadu, gan skolas viesiem visa skolas gada garumā.

 Penkules pagasta Sieviešu klubs „Liepas” un Penkules pag. IIC projekts " Mācāmies svešvalodu, praktiski darbojoties"


Projekta mērķis ir veicināt svešvalodu apguvi pagasta iedzīvotājiem no dažādām vecuma grupām, radoši izmantojot esošos resursus un iesaistot pašlaik Latvijā dzīvojošus brīvprātīgos no Francijas, Turcijas un Vācijas. Projekta ietvaros angļu, franču, vācu, flāmu un turku valodas tiek apgūtas gan teorētiski, gan praktiski darbojoties – organizējot valodu vakarus un valodu pēcpusdienas ar tradicionāliem ēdieniem un dziesmām. Projekta nobeiguma posmā no septembra līdz decembrim kluba pārstāves organizēs franču valodas nodarbības Penkules pamatskolas bērniem – bērni mācīsies ikdienas sarunvalodas vārdus franču valodā,: gatavojot ēdienus, spēlējot spēles, dziedot.

 Ventspils 4. vidusskolas projekts "Izvēlies mācīties trešo svešvalodu – spāņu"

No 1997. Ventspils 4.vidusskola piedāvā 10.klašu skolēniem mācīties spāņu valodu kā trešo svešvalodu. Trīs gadu laikā skolēniem ir iespēja apgūt spāņu valodas pamatus pēc skolotājas izveidotās programmas. Tas ir vienīgais piedāvājums pilsētā mācīties spāņu valodu – vienu no pasaulē visvairāk izplatītajām valodā. Šis piedāvājums arī nodrošina skolas absolventiem plašākas iespējas darba tirgū un studiju izvēlē.

 Rīgas 2. vidusskolas projekts "Itāliešu valodas apguve 2.vidusskolā"

Sadarbībā ar Itālijas Ārlietu ministriju un Itālijas vēstniecību Latvijā, 2001.gadā 2.vidusskola sāka itāliešu valodu mācīšanu kā izvēles priekšmetu 7. – 12.klasēs. Pašlaik itāliešu valodu 2.vidusskolā var apgūt arī kā trešo obligāto svešvalodu. 12.klases beigās skolēniem ir iespēja kārtot itāliešu valodas eksāmenu saskaņā ar 2.vidusskolas izstrādāto un Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto itāliešu valodas standartu. Daudzi skolas absolventi turpina mācīties itāliešu valodu un kultūru Latvijas un Itālijas augstskolās.

 Aizkraukles sākumskolas projekts "Saturiski integrētā valodas mācīšanās sākumskolā"

2004.gadā Aizkraukles pagasta sākumskola kopā ar skolām no septiņām valstīm uzsāka Comenius 1 projektu "Saturiski integrētā valodas mācīšanās sākumskola". Projekta mērķis ir radīt vidi, kas stimulē mācību motivāciju un kurā valoda ir arī mācīšanās līdzeklis, ne tikai mācību priekšmets, kā arī izstrādāt un aprobēt stundās CLIL materiālus un metodiskos paņēmienus, lai veidotu CLIL mācīšanas metodiku jaunākajās skolas klasēs. Projektā iesaistītās skolas ir reģistrējušās e-twinning projektā un turpinās sadarboties projekta ietvaros, iesaistot sadarbībā arī citus interesentus.

 Balvu pamatskolas projekts "Es starp valodām"

Projekta mērķis ir veicināt skolēnos motivāciju apgūt valodas, attīstot viņu interesēm atbilstošas novatoriskas pieejas, kā arī veicināt skolas, skolēnu, vecāku un sabiedrības sadarbību valodu apguvē. Projekta ietvaros Balvu pamatskola organizē Valodu nedēļu, kuras laikā 1. - 6. klašu skolēni iepazīstas ar tām valodām, kas ir ap viņiem ikdienā, pagalmā, skolā, televīzijā. Valodu nedēļā notiekošie pasākumi – dziesmu konkursi, dzejas lasījumi svešvalodā, krustvārdu minēšana - piedāvā radoši apgūt valodas. Valodu nedēļā notiekošie pasākumi palīdz skolēniem un viņu vecākiem izvēlēties kādu svešvalodu apgūt sākot ar 3. klasi, kādu ar 6. klasi