„Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē 2009”

2009. gada 25. septembrī Eiropas Valodu dienas 2009 pasākumu ietvaros notika Eiropas Atzinības zīmes valodu apguvē (EAZVA) pasniegšana. Ik gadu Eiropas Komisija izsludina konkursa „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” tematisko prioritāti. Šī gada prioritātes bija Radošums valodu apguvē un Valodas un uzņēmējdarbība. Kopumā konkursam tika pieteikti 5 projekti. Tos izvērtēja konkursa projektu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija valodu apguves speciālisti no dažādām valsts institūcijām.
 
Šogad Eiropas Komisijas EAZVA diplomu saņēma A/s „Datorzinību centrs” īstenotais projekts „Bēgļu un patvēruma meklētāju interaktīvā elektroniskā latviešu valodas apguves mācību kursa papildinājums izglītības pieejamības veicināšanai”. Projekta mērķis ir patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, integrācijas veicināšana, izstrādājot latviešu valodas līmenim A2 atbilstošu, interaktīvu, elektronisku valodas apguves kursu, lai veicinātu mērķa grupas piekļuvi izglītībai un profesionālo iemaņu apguvei, kā starpniekvalodu izmantojot angļu valodu. Projekta īstenošanai ir piesaistīti divi sadarbības partneri: Latviešu valodas aģentūra (LVA) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (LR PMLP). Datorzinību centrs, izmantojot LVA sagatavoto mācību kursa saturu, izstrādā elektronisku valodas apmācību kursu, kas ietver interaktīvu valodas apguves mācību materiālu, kā arī pašpārbaudes un zināšanu kontroles testus. Mācību kursā tiek izmantotas mūsdienīgas un inovatīvas datortehnoloģijas. Projekta rezultātā tiks izveidots HTML un SCORM (e-mācību standarts) sagatavots elektronisks pašmācības kurss izmantošanai patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” elektronisko apmācību sistēmas vidē. Lai paplašinātu kursa pieejamību, mērķa grupas pārstāvjiem būs pieejams kursa variants uz optiskā datu nesēja, kurš būs lietojams uz jebkura datora ar optisko disku lasītāju.
 
Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē ir Eiropas Savienības projekts, kura mērķis ir meklēt un atrast jaunas, oriģinālas, citās valstīs un valodās pārņemamas svešvalodu apguves metodes un paņēmienus.