Sveic interesantāko valodu mācību metožu autorus

26.09.2013

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstus par ieguldījumu valodu mācīšanas un apguves uzlabošanā, piedaloties starptautiskajā konkursā ”Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, saņēmusi Balvu pamatskolai un Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotāja Laura Katkeviča. Pateicības rakstus 25. septembrī svinīgā ceremonijā pasniedza Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Abu pretendentu izvēlētās mācību metodes tika novērtētas kā interesantas un citiem nododamas, tomēr šogad nevienam no septiņiem iesniegtajiem projektiem netika piešķirta Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē.

Komentē Gunta Tralmaka, VIAA Vadības un ārējās sadarbības departamenta direktore, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja: „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē var tikt pasniegta tikai tādiem projektiem, kas atbilst pilnīgi visiem konkursa kritērijiem. Diemžēl šogad atbilstošu projektu nebija. Visbiežāk tie neatbilda kritērijiem par oriģinalitāti un radošumu, visaptverošām iniciatīvām, kā arī tajos nebija uzsvara uz eiropeiskām vērtībām. Tomēr šos divus pretendentus gribējām uzslavēt, jo katrs no tiem neatbilda tikai vienam no kritērijiem. Tā kā projekti joprojām tiek īstenoti un papildināti ar aktivitātēm, komisija uzskatīja, ka trūkstošie kritēriji vēl ir izpildāmi un šie projekti nākotnē noteikti varētu būt potenciālie Eiropas Atzinības zīmes valodu apguvē saņēmēji.”

Laura Katkeviča ir izveidojusi interneta radio šovu angļu valodā, kur skolēni, izmantojot interneta aplikāciju, veido raidījumus sporta, mūzikas, veselīga dzīvesveida un sociālo zinību jomā. Radio šovu nosaukumu, tēmu, uzbūvi, saturu un muzikālo noformējumu skolēni plāno un veido patstāvīgi.

Balvu pamatskola īsteno projektu ar nosaukumu „Jo ātrāk, jo labāk, jo vairāk, jo labāk!”, kura laikā ceturtās klases skolēniem matemātikas un sociālo zinību stundas notika nevis latviešu, bet angļu valodā. Lai īstenotu projektu, Balvu pamatskola ir nopietni pārplānojusi skolas darbu – ieviesusi izmaiņas mācību programmā un izstrādājusi metodiskos materiālus bilingvālās programmas īstenošanai, kā arī veikusi pedagogu apmācību un tālākizglītību darbam divās valodās, tādējādi uzlabojot arī skolotāju valodu zināšanas.

Vairāk par konkursu lasiet VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”.

Konkurss, ko Latvijā koordinē VIAA, ir Eiropas Komisijas iniciatīva. Tas norisinās 30 Eiropas valstīs un rosina valodu mācīšanos un mācīšanu, jaunu metožu izstrādi un izmantošanu valodu apguvē, labas prakses piemēru popularizēšanu. Konkurss veicina novatorisku un efektīvu svešvalodu apguvi visa mūža garumā, kā arī rod jaunas, oriģinālas, no citām valstīm un valodām pārņemamas svešvalodu apguves metodes.

Fotogrāfijas no apbalvošanas ceremonijas var aplūkot VIAA Flickr galerijā.