Eiropas prioritātes Eiropas valodu zīmes piešķiršanā 2018.–2020. gadā 

1. Labāku un iekļaujošāku skolu attīstīšana un atbalsts skolotājiem un skolu vadībai, lai pieņemtu dažādību

Skolas, kas pieņem valodu un kultūru daudzveidību un atbalsta integrāciju, pozitīvi ietekmē visu bērnu apguves spēju. Skolas, kurās cittautību bērni ātrāk tiek integrēti vietējās klasēs, caur mācīšanu un apguvi piedāvās lielākas iespējas veidot kultūras izpratni un atzīt dažādības vērtību. Turklāt daudzvalodu pieeja klasēs jau no agra vecuma var uzlabot visu bērnu spēju mācīties neatkarīgi no viņu izcelsmes.

Projektiem, kas pretendē uz atzinības zīmi:

   • jāveicina valodu un kultūru daudzveidība un jāatbalsta integrācija;
   • jāveicina daudzvalodu pieeja klasēs;
   • jāpilnveido stratēģijas skolotāju sagatavošanai daudzvalodīgām skolēnu grupām.

 

2. Likvidējot valodu šķēršļus, radīt dinamiskāku dzīvi pierobežas reģionos

Paziņojumā par pierobežas reģioniem valodas ir izceltas kā viens no lielākajiem pārrobežu mobilitātes, tirdzniecības un izaugsmes šķēršļiem. Tāpēc tiek veicināti projekti, kas sekmē svešvalodu apguvi un divvalodību. Komisijas īstenotajā stratēģijā ikvienam iedzīvotājam piedāvāt iespēju no agras bērnības apgūt divas svešvalodas viena no šīm valodām var vislabākajā gadījumā būt kaimiņvalsts valoda. Ja ir pārvarēti valodas šķēršļi, var labāk izskatīt pierobežas reģionu piedāvātās pārrobežas darba iespējas, sekmējot izaugsmi un labklājību. Valodu apguvējiem, skolotājiem un vecākiem tas var būt motivējošs faktors valodu prasmes uzlabošanai un valodu mācīšanā un apguvē var ienest jaunu dinamiku.

Projektiem, kas pretendē uz atzinības zīmi:

    • jāveicina divvalodība pierobežas reģionos, iesaistot visus izglītības sektorus;
    • jāmotivē pierobežas reģionu iedzīvotājus apgūt kaimiņvalstu valodu;
    • jāietver plašs partneru loks, no skolām un profesionālās izglītības iestādēm līdz reģionu un vietējām varasiestādēm un pašvaldībām, plašsaziņas līdzekļiem, sabiedriskajiem centriem un muzejiem.

Konkursa dokumenti un noderīgas saites 

Dokuments/materiāls

 

Detalizēts prioritāšu apraksts 2018. – 2020. gadam latviešu valodā 

?d=EAC_2017_00200_00_00_LV_TRA_00.pdf

Konkursa nolikums

?d=EAZVA_konkursa_nolikums_2019_gala.doc.pdf

Pieteikuma veidlapa

?d=EAZVA_Pieteikuma_veidlapa_2019.doc

Projektu atbilstības kritēriji 

skatīt šeit

Informācija par valodu jautājumu aktualitātēm

skatīt šeit

Eiropas atzinības zīmes valodu apguvē konkurss 2019. gadā notiek no 22. maija, un pieteikumus var iesniegt līdz 2019. gada 26. jūlijam

Papildu informācija par 2019. gada konkursu pieejama šeit

Kontaktpersona:

Inese Tirane
Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
Tālrunis: 67785421
E-pasts: inese.tirane@viaa.gov.lv