Zināmas Eiropas prioritātes 2016.-2017. gada atzinības zīmes kampaņām

05.07.2016

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) nākošo projektu konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” plāno rīkot 2017. gadā, lai apzinātu, novērtētu un popularizētu oriģinālus un efektīvus valodu mācīšanas veidus.

Jaunās tematiskās prioritātes ir:

  • Daudzvalodu skolas un klases: daudzveidības ienākšana skolās. Daudzvalodu klases var palielināt izpratni par valodām, ilgtermiņā palīdzēt bērniem apgūt citas valodas, kā arī izveidot atvērtu un zinātkāru attieksmi pret kultūru daudzveidību.
  • Valodai draudzīga sabiedrība — ikdienēja valodas apguve. Valodām draudzīga sabiedrība ir sociālā vide, kurā tiek sekmēta valodu apguve un starpkultūru izpratne, kā arī veicināta un pozitīvi vērtēta daudzvalodība.

Plašāka informācija par tematiskajām prioritātēm atrodama šeit.

VIAA aicina interesentus apkopot idejas un īstenot projektus, lai tos varētu pieteikt konkursam!


Eiropas atzinības zīmi piešķir par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un apguves jomā neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma. Būtiski atcerēties, ka atzinības zīmi piešķir projektiem, kas pieteikšanas brīdī tiek īstenoti vai tuvojas nobeigumam, un ka to nepiešķir par izstrādātiem mācību materiāliem.