Izsludināts konkurss “Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē 2017”

05.06.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina projektu konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē 2017”, lai apzinātu, novērtētu un popularizētu oriģinālus un efektīvus valodu mācīšanas veidus.

2017. gada konkursam var pieteikties visi, kas īsteno valodu apguves aktivitātes vai projektus:

   • fiziskas personas;
   • neformālās izglītības sniedzēji;
   • publisko tiesību subjekti, komersanti, biedrības u.c. 

Eiropas Atzinības zīmi piešķir par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas jomā neatkarīgi no valodu apguves aktivitātes vai projekta (turpmāk – projekts) veida un valodas apguvēju vecuma. Atzinības zīmi var saņemt tikai tie projekti, kas tiek īstenoti pieteikšanas laikā, to nepiešķir izstrādātiem mācību materiāliem.

2017. gada konkursa tematiskās prioritātes (izvērstāk lasīt Eiropas prioritātes 2016. - 2017. gada atzinības zīmes kampaņām)

     1. Daudzvalodu skolas un klases; daudzveidības ienākšana skolās. 
     2. Valodai draudzīga sabiedrība – ikdienišķa valodas apguve.

Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2017. gada 25. jūlijam.

Projekta pieteikumu var iesniegt VIAA personīgi, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050 (5. stāvā lietvedībā) vai sūtot pa pastu (pasta zīmoga datums 2017. gada 25. jūlijs), vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kā arī projekta pieteikums jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv.

Detalizētāku informāciju par pieteikumu iesniegšanu lūdzam skatīt konkursa nolikumā.

Papildu informācija:

Konkursa uzvarētāji saņems Eiropas Komisijas diplomu, tiesības izmantot Eiropas Komisijas izstrādāto atzinības zīmes simboliku saistībā ar apbalvoto projektu, kā arī VIAA balvu (reprezentatīvu suvenīru).