Pasniegta Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē

26.09.2017

Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē šogad ieguvusi Tukuma 2. vidusskola un Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde.Konkursu novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves projektiem jau devīto reizi izsludināja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atzinības zīme konkursa laureātiem pasniegta šodien seminārā “Emocijas valodā”, ko par godu Eiropas valodu dienai rīkoja Latviešu valodas aģentūra.

“Atzinības zīme valodu apguvē ir apliecinājums spējai īstenot efektīvu un inovatīvu pieeju svešvalodu mācīšanai. Daudzvalodība, dažādu valodu un kultūru iepazīšana, kas bija šīgada konkursa prioritāšu lokā, palīdz jaunajai paaudzei mācīties pieņemt atšķirīgo un novērtēt daudzveidību kā iespēju bagātināties. Abi šīgada konkursa laureāti valodu apguvi ir īstenojuši radošā veidā, ar atvērtu skatu pasaulē,” uzsver VIAA Eiropas Savienības izglītības programmu departamenta direktore Dārta Darbiņa.

Tukuma 2. vidusskola saņēma apbalvojumu par projektu “Valodas – mūsu bagātība”, kurā skolēniem ir iespēja iepazīties ar Eiropas valodu daudzveidību un attīstīt mijkultūru komunikatīvās kompetences, sazinoties ar skolēniem no visas Eiropas. Projektā ir plānots atrast sadarbības skolu katrā Eiropas valstī, izmantojot Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning iespējas. Šobrīd notiek sadarbība ar 19 skolām, un šajā mācību gadā plānots piesaistīt pārējo Eiropas valstu pārstāvjus. Projektā notiek video konferences, kurās skolēni iepazīstina ar sevi, savām skolām un valodām. Lai atklātu valodu līdzības un atšķirības, skolēni tulko frāzes un teikumus visās iesaistīto valstu valodās.

Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde atzinības zīmi saņēma par projektu “Bērni mācās valodas ļoti viegli un ar prieku”. Tajā pedagogi pilnveidojuši angļu valodas zināšanas Maltā un Lielbritānijā, lai organizētu angļu valodas nodarbības bērniem no četru gadu vecuma, veidojot pozitīvu attieksmi pret valodu apguvi un kultūru daudzveidību. Ar dažādām mācību metodēm, piemēram, integrētajām nodarbībām, rotaļu metodi un teatralizāciju, bērni apgūst dažādas tēmas - par ģimeni, transportu, rotaļlietām, dzīvniekiem un apģērbu u. tml.

Konkurss „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas norisinās 30 Eiropas valstīs. Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu jaunu metožu izstrādi un izmantošanu valodu apguvē, kā arī popularizētu labas prakses piemērus. Konkurss rosina apgūt svešvalodas visa mūža garumā, kā arī iepazīstina ar jaunām, oriģinālām, citās valstīs un valodās izmantotām svešvalodu apguves metodēm.