Informatīvie materiāli

Informatīvais materiāls - Eiropas atzinības zīme valodu apguvē 2012 (EAZVA)

   
 

   Lejupielādēt: eazva_buklets2012.pdf?d=files/news/6109/eazva_buklets2012.pdf
   
     

Informatīvais materiāls - Eiropas atzinības zīme valodu apguvē 2011 (EAZVA)

   

  Lejupielādēt: daudzvalodibaa4_web.pdf?d=files/news/6109/daudzvalodibaa4_web.pdf
   
     

Informatīvais materiāls - Eiropas atzinības zīme valodu apguvē 2010 (EAZVA)

   

  Lejupielādēt: daudzvalodiba.pdf?d=files/news/6109/daudzvalodiba.pdf