VIAA izsludina konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”

16.06.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izsludinājusi konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, kura mērķis ir apzināt, novērtēt un popularizēt oriģinālus un efektīvus valodu mācīšanas veidus.

Konkurss tiek organizēts kopš 2002. gada, un tajā ir aicināti pieteikties visi, kas īsteno valodu apguves projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas. Konkursā var piedalīties valsts pārvaldes iestādes, fiziskas personas, neformālās izglītības sniedzēji (bibliotēkas, plašsaziņas līdzekļi) un komersanti. 2015. gada konkursa tematiskās prioritātes ir „Valodas kā sociālās iekļaušanās veicinātājs” un „Valodu apguve un sports”.

Šo atzinības zīmi piešķir par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un apguves jomā neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma. Būtiski atcerēties, ka Eiropas atzinības zīmi piešķir projektiem, kas pieteikšanas brīdī tiek īstenoti vai tuvojas nobeigumam, un ka to nepiešķir par izstrādātiem mācību materiāliem.

Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2015. gada 10. augustam. Detalizētāka informācija par konkursu, tā nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama VIAA mājaslapā.

Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē ir starptautiska balva, ko piešķir novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves projektiem. Tā ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas savu darbību uzsāka 1998. gadā un pašlaik darbojas visās Eiropas Savienības valstīs, Norvēģijā un Īslandē. Kopš 2002. gada projektā piedalās arī Latvija. Šī iniciatīva ieņem nozīmīgu vietu ES valodu mācīšanas un apguves aktivitātēs.