Informatīvais materiāls par ECVET

E-materiāls „ECVET mobilitātes īstenošanas kvalitātei” sniedz vispusīgu priekšstatu par tiem Eiropas kredītsistēmas profesionālajai izglītībai un mācībām (ECVET) principiem, kuru ievērošana ļauj kvalitatīvi sagatavot un īstenot ģeogrāfisko mobilitāti. Šajā metodiskajā darbā ir aplūkoti sasniedzamie mācīšanās rezultāti, to vērtēšana, apstiprināšana un atzīšana, kā arī secīgi atspoguļots mobilitātes process un minēti praktiski piemēri. Materiāls ir paredzēts profesionālās izglītības iestādēm, pedagogiem, izglītojamajiem un pārējiem interesentiem, kuri sniedz ar izglītību saistītus pakalpojumus. Tas noderēs, īstenojot programmas Erasmus+ projektus.

Lejupielādēt brošūru pdf formātā.