Augstākās izglītības starptautiskā dimensija

Erasmus+ jaunajā periodā no 2021. līdz 2027. gadam plānots turpināt augstākās izglītības starptautiskās dimensijas 3 centralizēto aktivitāšu īstenošanu -  “Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras studiju programmas”, “Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs” un “Žana Monē aktivitātes”, liecina Eiropas Komisijas (EK) sniegtā provizoriskā informācija.

Plānots, ka 2021. gadā vēl netiks izsludināts konkurss centralizētajā aktivitātē “Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs”, un šo aktivitāti plānots uzsākt īstenot 2022. gadā.

Lai arī oficiālā Erasmus+ programmas dokumentācija 2021. – 2027. gadam vēl ir apstiprināšanas procesā un 2021. gada konkurss vēl nav izsludināts, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kā Erasmus+ Augstākās izglītības starptautiskais kontaktpunkts Latvijā ir saņēmusi provizorisko informāciju no EK par to, kādas 2021. gada konkursā varētu būt iespējas centralizētajās aktivitātēs “Erasmus Mundus Kopīgās maģistrantūras studiju programmas” un “Žana Monē aktivitātes”.

Ar nosacījumu, ka no EK saņemtā informācija ir neoficiāla un var atšķirties no informācijas, kas tiks publiskota kā oficiālā Erasmus+ 2021. gada konkursa dokumentācija, augstākās izglītības institūcijām ir iespēja gūt ieskatu 2021. gadā plānotajās augstākās izglītības starptautiskās dimensijas aktivitātēs.

Prezentācijas par 3 centralizēto aktivitāšu īstenošanu angļu valodā: