2015. gada Erasmus+ programmas informatīvie pasākumi

LaiksTematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vieta

Semināru materiāli

 09.12.2015 Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvas „Spārni 2015” konkurss Projektu īstenotāji

VIAA

Rīga

Mūžizglītības programmas statistika (2007-2013):?d=MP_prezentacija_5progr_.pdf

18.12.2015

Seminārs par projektu iesniegšanu Erasmus+programmas 2016. gada konkursā Potenciālie projektu pieteicēji

VIAA

Valmiera

Darba kārtība:?d=63434_darba_kartiba_Valmiera_18_12_2015.doc

Prezentācijas:?d=valmaiera_18_12_15.zip

17.12.2015

Informatīvs seminārs Augstākās izglītības iestāžu Erasmus+ koordinatoriem par Erasmus+ aktivitātēm augstākās izglītības sektorā Augstākās izglītības iestāžu Erasmus+ koordinatori

VIAA

Rīga

Prezentācijas: ?d=17.12.2015._prezentacijas.zip

Darba kārtība: ?d=Darba_kartiba_17.12.2015.pdf

15.12.2015

Seminārs par projektu iesniegšanu Erasmus+programmas 2016. gada konkursā Potenciālie projektu pieteicēji

VIAA

Aizkraukle

Darba kārtība:?d=darba_kartiba_Aizkraukle_15_12_2015.pdf

Prezentācijas:?d=pdf_aizkraukle_15_12_2015.zip

14.12.2015

Seminārs par projektu iesniegšanu Erasmus+programmas 2016. gada konkursā Potenciālie projektu pieteicēji

VIAA

Daugavpils

Darba kārtība:?d=darba_kartiba_Daugavpils_14_12_2015.pdf

Prezentācijas:?d=pdf_daugavpils_14_12_2015.zip

14.12.2015

Seminārs „Erasmus+ starptautiskās sadarbības aktivitātes augstākajā izglītībā 2016. gada konkursa ietvaros” Latvijas augstākās izglītības institūciju pārstāvji un citi interesenti

VIAA

Rīga

Darba kārtība:?d=25233_darba_kartiba_semin_AI_14_DEC_2015.pdf

Prezentācijas:?d=14122015_upd.zip

Eiropas Komisijas materiāls – kā sagatavot konkurētspējīgu pieteikumu:?d=Joint_master_degree.pdf

11.12.2015.

Seminārs par Erasmus+ 2015. gada konkursa rezultātiem un 2016. gada konkursa aktualitātēm Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieki

VIAA sadarbībā ar JSPA

Rīga

Darba kārtība:?d=0_Darba_kartiba_11_dec_2015_IZM_final.pdf 

Prezentācijas:?d=11122015_upd.zip

10.12.2015

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu vadības seminārs Projektu īstenotāji

VIAA

Rīga

Prezentācijas:?d=vad_sem_10122015.zip

26.11.2015

Kurzemes reģiona skolu un profesionālās izglītības sektorā īstenoto Erasmus+ uzraudzības seminārs

2014. un 2015. g. apstiprināto

Erasmus+ projektu īstenotāji

VIAA

Kuldīga Prezentācijas:?d=Kuldiga_26112015.zip

25.11.2015

Informatīva diskusija “Erasmus+ mobilitāte cilvēkiem ar speciālām vajadzībām: iespējas un realitāte” Izglītības iestāžu Erasmus+ koordinatori, NVO cilvēkiem ar invaliditāti, valsts institūcijas, jaunieši ar speciālām vajadzībām, mediju pārstāvji un
citi interesenti

VIAA

Rīga

Darba kārtība:
?d=25.11.2015_Erasmus_diskusija_darba_kartiba.pdf

Diskusijas materiāli:?d=diskusija_25112015.zip

Informatīvs materiāls 
Erasmus+ ikvienam!”

 

03. - 06.11.2015

Informatīvs un kontaktu veidošanas seminārs „Starptautiskās sadarbības iespējas augstākajā izglītībā Erasmus+ ietvaros” Rietumbalkānu, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu augstākās izglītības institūcijas

VIAA sadarbībā ar Baltijas, Ziemeļvalstu Erasmus+

Nacionālajām aģentūrām

Belgrada 
(Serbija): 
3.-4.11.2015
Priština 
(Kosova*): 
5.-6.11.2015

Darba kārtība:?d=agenda_W_B_Nov_2015.pdf

Semināra dalībnieku katalogs:?d=W_B_Compendium_Contact_Seminar_Nov_2015.pdf


 

30.09.2015

Pamatdarbības nr. 2 starpskolu stratēģisko partnerību projektu vadības seminārs Projektu īstenotāji

VIAA

Rīga

Darba kārtība:?d=58059_Darba_k_rt_ba_30092015.doc

Prezentācijas:?d=prez_30092015.zip

23.09.2015

Seminārs par kopīgo maģistrantūras studiju programmu iespējām studentiem Eiropas Savienības Erasmus Mundus/Erasmus+ programmu ietvaros Studenti VIAA Rīga

Darba kārtība:?d=56411_darba_kartiba_seminars_EM_studentiem_23_sept_2015.pdf

Prezentācijas:?d=23092015.zip

26.08.2015

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskās partnerības projektu vadības seminārs,izņemot KA2 Stratēģisko partnerību projektus tikai starp skolām Projektu īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība:?d=21391_Darba_k_rt_ba_26082015.doc

Prezentācijas:?d=26082015_upd.zip

Informatīvi video: www.youtube.com 

02.07.2015

Iespējas uzņēmējiem jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020. gadam: Pārrobežu sadarbības programmas un Erasmus+” Uzņēmēji LTRK Dienvidlatgales nodaļa Daugavpils Darba kārtība: ?d=87068_programma_02_07_2015.doc

 

Prezentācija: ?d=Uznemeju_iespejas_Erasmus_Plus_Daugavpils_02.07.2015.pdf

30.06.2015

Uzņēmēju brokastis: Pārrobežu sadarbības programmas un Erasmus+ Uzņēmēji

LTRK Dienvidzemgales nodaļa

Jelgava

Darba kārtība: ?d=30_06_seminara_Jelgava_programma.doc

 

Prezentācija: ?d=Uznemeju_iespejas_Erasmus_Plus_Jelgava_30.06.2015.pdf

29.06.2015

Erasmus+ programmas seminārs 2015. gadā apstiprināto KA103 un KA107 projektu īstenotājiem Projektu īstenotāji

VIAA

Rīga

Darba kārtība: ?d=58325_Darba_kartiba_29_06_2015.doc

Prezentācijas: ?d=Prezentacijas_KA103.zip

12.06.2015

Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020. gadam: pārrobežu sadarbības programmas un Erasmus+ Uzņēmēji

LTRK Vidzemes nodaļa

Valmiera

Darba kārtība:?d=63384_Info_seminara_12_06_programma_LTRK_ErasmusPlus.doc

 

Prezentācija:?d=Uznemeju_iespejas_Erasmus_Plus_Valmiera_12.06.2015.pdf

01.06.2015

Erasmus+ augstākajai izglītībai  Erasmus+ Staff training dalībnieki

European University Foundation (Campus Europae)

sadarbībā ar Latvijas Universitāti

 

Rīga,

LU telpās
VIAA prezentācija:?d=Erasmus_Higher_Education_1_June_2015.pdf

15.05.2015

Seminārs/diskusija “Vai uzņēmējiem ir pluss no Erasmus+?” Uzņēmēji

VIAA

Rīga

Darba kārtība:?d=VIAA_un_LTRK_seminara_un_diskusijas_darba_kartiba_15.05.2015_fin.pdf

Prezentācijas:

?d=uznemeji15052015.zip

29.04.2015

ASEM Erasmus+ Info diena – starptautiskā sadarbība augstākajā izglītībā  ASEM un Eiropas valstu augstākās izglītības sektora pārstāvji 

Eiropas Komisija/EACEA sadarbībā ar LV institūcijām (ES LV Prezidentūras 2015 ietvaros)

Rīga

  • Darba kārtība:?d=Programme_ASEM_E_Info_Day.pdf
  • EACEA mājaslapā 
  • VIAA prezentācija (Starptautiskā mobilitāte – LV pieredze):?d=Very_final_ASEM_E_Intern_Credit_Mob_LV_case_29_Apr_2015.pdf 

14.04.2015

Tematiskās uzraudzības seminārs “Agrīnās izglītības pamešanas novēršana”

Projektu koordinatori

VIAA

Rīga

Prezentācijas:

?d=14042015.zip

09.04.2015

Informatīvs seminārs par pieteikuma sagatavošanu profesionālās izglītības un apmācību mobilitātes hartai (VET Charter)

Potenciālie pieteikumu iesniedzēji

VIAA

Rīga

Prezentācija:

ppt_antra_m_vet_hartas_9_apr_2015.pdf?d=files/news/24454/ppt_antra_m_vet_hartas_9_apr_2015.pdf

08.04.2015

Uzraudzības seminārs 2014. gada Erasmus+ konkursā apstiprināto KA2 Stratēģisko partnerību projektu koordinatoriem

Projektu koordinatori

VIAA

Rīga

Prezentācijas:

08042015.zip?d=files/news/24454/08042015.zip

12.02.2015. 

Seminārs par Erasmus+ Starptautiskās mobilitātes projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanu

Potenciālie pieteicēji

VIAA

Rīga

Prezentācija:

ka107_nosacijumi_un_veidlapa.pdf?d=files/news/24454/ka107_nosacijumi_un_veidlapa.pdf

27.01.2015

Seminārs par stratēģisko partnerību (KA2) projektiem Erasmus+ 2015. gada konkursa ietvaros

Potenciālie projektu pieteicēji

VIAA

Rīga

Darba kārtība:programma_27_01_2015_upd.doc?d=files/news/24454/programma_27_01_2015_upd.doc

 

Prezentācijas:

27012015.zip?d=files/news/24454/27012015.zip

 

21.01.2015

Starptautiskās sadarbības aktivitātes augstākajā izglītībā Erasmus+ 2015. gada konkursa ietvaros

Daugavpils Universitātes administrācija, mācībspēki, projektu koordinatori u.c.

DU

sadarbībā ar VIAA

Daugavpils,

DU telpas

Informācija DU mājaslapā 

 

Prezentācija:

e_augst_izgl_du_jan_2015.pdf?d=files/news/24454/e_augst_izgl_du_jan_2015.pdf

21.01.2015

Semināru par mācību mobilitātes (KA1) projektiem pieaugušo izglītības sektorā Erasmus+ 2015. gada konkursa ietvaros

Potenciālie projektu pieteicēji VIAA Valsts administrācijas skola

Darba kārtība:programma_21_01_2015.doc?d=files/news/24454/programma_21_01_2015.doc

 

Prezentācijas:

21012015.zip?d=files/news/24454/21012015.zip

 

20.01.2015

Seminārs par mācību mobilitātes (KA1) projektiem profesionālās izglītības sektorā Erasmus+ programmas 2015. gada konkursa ietvaros

Potenciālie projektu pieteicēji VIAA Valsts administrācijas skola

Darba kārtība: 

programma_20.01.2015.doc?d=files/news/24454/programma_20.01.2015.doc

 

Prezentācijas:

20012015.zip?d=files/news/24454/20012015.zip

 

19.01.2015

Seminārs par Erasmus+ mobilitāšu projektu (KA1) iesniegšanu 2015.gada konkursa ietvaros – skolu sektors

Potenciālie projektu pieteicēji VIAA Valsts administrācijas skola

Darba kārtība:programma_19.01.2015.doc?d=files/news/24454/programma_19.01.2015.doc

 

Prezentācijas:
19012015.zip?d=files/news/24454/19012015.zip

08.01.2015

Seminārs par Erasmus+ 2015. gada projektu konkursu  Potenciālie projektu pieteicēji

VIAA ar Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes atbalstu

Rēzekne

Darba kārtība:rezekne_darba_kartiba_08012015.doc?d=files/news/24454/rezekne_darba_kartiba_08012015.doc

 

Prezentācijas:

rezekne08012015.zip?d=files/news/24454/rezekne08012015.zip

08.01.2015

Seminārs par Erasmus+ 2015. gada projektu konkursu Potenciālie projektu pieteicēji VIAA Kuldīga

Darba kārtība:darba_kartiba_kuldiga_update.doc?d=files/news/24454/darba_kartiba_kuldiga_update.doc

 

Prezentācijas:
kuld08012015.zip?d=files/news/24454/kuld08012015.zip